VALENTINE’S DAY: IS IT PAGAN IN ORIGIN? By ArMar Marasigan

VALENTINE’S DAY: IS IT PAGAN IN ORIGIN? By ArMar Marasigan

9 hours ago by splendor1618
 

 

Ang Valentine’s day na pinangahuhulugang araw ng mga pusong nag-iibigan o ng magkasintahan ay hindi po aral / doctrina ng simbahang Catholica.
.
Dahil, ang tunay na “Valentine’s Day” para sa Simbahang Catholica ay araw ng pag gunita kay St. Valentine, isang unang Christianong pari at Santo na martyr sa pananampalataya nuon.
.
” Saint Valentine of Rome which indicated he was imprisoned for performing weddings for soldiers who were forbidden to marry and for ministering to Christians, who were persecuted under the Roman Empire. ” (Source link: https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine’s_Day [qouted by Wikipedia organization from “Dictionary of Christianity. Routledge”. p. 278.])
.
nag sasagawa sya ng banal na matrimonyo(o kasal) sa mga romanong sundalo at kanilang kasintahang babae,
.
at sa kabila ng mahigpit na pag babawal ng paganong emperador ng Roma na mag-asawa ang kanyang mga sundalo, pero itong si St. Valentine nilabag ito, sige pa din sa kanyang servicio na ikasal ang sundalong romano sa kanilang mga nimamahal, kaya yan ang dahilan kung bakit sya ay pinaaresto at pinugutan ng ulo, at naging martyr.
.
dagdag pa jan, bago sya bitayin , nakapag pagaling pa sya ng may sakit , isang bulag na anak ng sundalong Romano. Ang himalang ito ay nakita ng sundalong Romano na nagbabantay sa kanyang kulungan, kaya sila ay nagpaconvert bilang Christiano kay San Valentino.
.
Kaya lang naman naging araw ng mga pusong nag iibigan ay pinauso lang naman iyon ng mga protestante sa America nung 19thcentury, kaya, ang tunay na diwa ng Valentine’s Day na para dapat sa pag gunita kay St. Valentine ay na misinterpret na at napalitan ng bagay na pinauso ng mga Americanong protestante.
.
at samantalang itong mga protestanteng anti-catholico dito sa Pinas, tulad ng INC, Dating Daan, Sabadista, eh sige pa din ang kanilang misinterpration at maling akala sa Valentines day kesho, sa pagano daw ito, at kesho doctrina daw ng Iglesia Katolika ito, at kung ano ano pang false information ang binabato nila ukol dito…
.
ngayon, sa pagano ba?? nagmula ba sa paganismo?? hindi po…
.
” There is no evidence of any link between St. Valentine’s Day and the rites of the ancient Roman festival, despite many claims by many authors” (Source link: https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine’s_Day )
.
Napakalinaw, mula sa reliable source Wikipedia Encyclopedia, kahit pa may mga author at manunulat na iniuugnay ang Valentines Day sa paganismo, eh walang anu mang connection ang Valentines Day sa kahit anong paganong celebrasyon ng mga paganong Romano nuon,
.
tsaka papaanong mai-iugnay sa paganong celebrasyon na “Lupercalia”? eh pinagbawal na ito ng simbahan nuong 5th century, yan yuong panahong legal na ang Christianismo sa emperyo ng Roma…
.
” Lupercalia survived the initial rise of Christianity and but was outlawed—as it was deemed “un-Christian”–at the end of the 5th century, when Pope Gelasius declared February 14 St. Valentine’s Day.” (Source link: http://www.history.com/…/valentin…/history-of-valentines-day)
.
At sa panahon ding iyon, diniklara ito ni Pope Gelasius bilang araw ng paggunita kay San Valentino tuwing ikaw (Febrero 14), at ng saganun ay mawala/mapalitan/mabura ang paganong fertility festival of “Lupercalia”.
.
take note? idiniklara para icelebra tuwing ika (Feb 14) po
.
eh tuwing kelan nga ba sinicelebra ang paganong pistang “Lupercalia”? Feb 14 din po ba?? alamin natin….
.
” Celebrated at the ides of February, or February 15, Lupercalia was a fertility festival dedicated to Faunus, the Roman god of agriculture, as well as to the Roman founders Romulus and Remus.” (Source link: http://www.history.com/…/valentin…/history-of-valentines-day )
.
napakalinaw, tuwing (Feb 15), kaya sa date(petsa) palang eh hindi tugma, at hindi sabay, So dito palang hinding hindi sa pagano ang Valentines Day,
.
Muli, papaanong magiging sa paganismo ang Valentines day? eh kami na ang ang pabawal, nag banned nito nuong 5th century? plus, magkaiba pa ang petsa ng celebrasyon ng Valentines Day (Feb 14) sa kapistahan ng Lupercalia (Feb 15).
.
Jan palang malinaw hindi sa paganismo ang Valentines Day, taliwas sa claim at tuligsa ng mga sekta protestanteng Atni-Catholico tulad ng INC, Dating Daan, Saksi ni Jehova, Sabadista na sa paganismo daw kuno ang Valentines Day, alamin muna nila ang buong history bago manuligsa sa simbahang Catholica.

9 hours ago by splendor1618
 
 

Share3

 

Ang Valentine’s day na pinangahuhulugang araw ng mga pusong nag-iibigan o ng magkasintahan ay hindi po aral / doctrina ng simbahang Catholica.
.
Dahil, ang tunay na “Valentine’s Day” para sa Simbahang Catholica ay araw ng pag gunita kay St. Valentine, isang unang Christianong pari at Santo na martyr sa pananampalataya nuon.
.
” Saint Valentine of Rome which indicated he was imprisoned for performing weddings for soldiers who were forbidden to marry and for ministering to Christians, who were persecuted under the Roman Empire. ” (Source link: https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine’s_Day [qouted by Wikipedia organization from “Dictionary of Christianity. Routledge”. p. 278.])
.
nag sasagawa sya ng banal na matrimonyo(o kasal) sa mga romanong sundalo at kanilang kasintahang babae,
.
at sa kabila ng mahigpit na pag babawal ng paganong emperador ng Roma na mag-asawa ang kanyang mga sundalo, pero itong si St. Valentine nilabag ito, sige pa din sa kanyang servicio na ikasal ang sundalong romano sa kanilang mga nimamahal, kaya yan ang dahilan kung bakit sya ay pinaaresto at pinugutan ng ulo, at naging martyr.
.
dagdag pa jan, bago sya bitayin , nakapag pagaling pa sya ng may sakit , isang bulag na anak ng sundalong Romano. Ang himalang ito ay nakita ng sundalong Romano na nagbabantay sa kanyang kulungan, kaya sila ay nagpaconvert bilang Christiano kay San Valentino.
.
Kaya lang naman naging araw ng mga pusong nag iibigan ay pinauso lang naman iyon ng mga protestante sa America nung 19thcentury, kaya, ang tunay na diwa ng Valentine’s Day na para dapat sa pag gunita kay St. Valentine ay na misinterpret na at napalitan ng bagay na pinauso ng mga Americanong protestante.
.
at samantalang itong mga protestanteng anti-catholico dito sa Pinas, tulad ng INC, Dating Daan, Sabadista, eh sige pa din ang kanilang misinterpration at maling akala sa Valentines day kesho, sa pagano daw ito, at kesho doctrina daw ng Iglesia Katolika ito, at kung ano ano pang false information ang binabato nila ukol dito…
.
ngayon, sa pagano ba?? nagmula ba sa paganismo?? hindi po…
.
” There is no evidence of any link between St. Valentine’s Day and the rites of the ancient Roman festival, despite many claims by many authors” (Source link: https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine’s_Day )
.
Napakalinaw, mula sa reliable source Wikipedia Encyclopedia, kahit pa may mga author at manunulat na iniuugnay ang Valentines Day sa paganismo, eh walang anu mang connection ang Valentines Day sa kahit anong paganong celebrasyon ng mga paganong Romano nuon,
.
tsaka papaanong mai-iugnay sa paganong celebrasyon na “Lupercalia”? eh pinagbawal na ito ng simbahan nuong 5th century, yan yuong panahong legal na ang Christianismo sa emperyo ng Roma…
.
” Lupercalia survived the initial rise of Christianity and but was outlawed—as it was deemed “un-Christian”–at the end of the 5th century, when Pope Gelasius declared February 14 St. Valentine’s Day.” (Source link: http://www.history.com/…/valentin…/history-of-valentines-day)
.
At sa panahon ding iyon, diniklara ito ni Pope Gelasius bilang araw ng paggunita kay San Valentino tuwing ikaw (Febrero 14), at ng saganun ay mawala/mapalitan/mabura ang paganong fertility festival of “Lupercalia”.
.
take note? idiniklara para icelebra tuwing ika (Feb 14) po
.
eh tuwing kelan nga ba sinicelebra ang paganong pistang “Lupercalia”? Feb 14 din po ba?? alamin natin….
.
” Celebrated at the ides of February, or February 15, Lupercalia was a fertility festival dedicated to Faunus, the Roman god of agriculture, as well as to the Roman founders Romulus and Remus.” (Source link: http://www.history.com/…/valentin…/history-of-valentines-day )
.
napakalinaw, tuwing (Feb 15), kaya sa date(petsa) palang eh hindi tugma, at hindi sabay, So dito palang hinding hindi sa pagano ang Valentines Day,
.
Muli, papaanong magiging sa paganismo ang Valentines day? eh kami na ang ang pabawal, nag banned nito nuong 5th century? plus, magkaiba pa ang petsa ng celebrasyon ng Valentines Day (Feb 14) sa kapistahan ng Lupercalia (Feb 15).
.
Jan palang malinaw hindi sa paganismo ang Valentines Day, taliwas sa claim at tuligsa ng mga sekta protestanteng Atni-Catholico tulad ng INC, Dating Daan, Saksi ni Jehova, Sabadista na sa paganismo daw kuno ang Valentines Day, alamin muna nila ang buong history bago manuligsa sa simbahang Catholica.

SOURCE: http://thesplendorofthechurch.com/2017/02/14/valentines-day-is-it-pagan-in-origin-by-armar-marasigan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: