ADDITIONAL NA MGA TALATA NG BIBLIA PANG DEFENSA SA MAHAL NA STO. NIÑO [HOLY CHILD] By Bro. Melchor Manalili, CFD Manila January 8, 2016 by splendor1618

ADDITIONAL NA MGA TALATA NG BIBLIA PANG DEFENSA SA MAHAL NA STO. NIÑO [HOLY CHILD] By Bro. Melchor Manalili, CFD Manila

January 8, 2016 by splendor1618
 

Share

 

The image of the STO. NINO DE CEBU... THE HOLY CHILD JESUS.

Melchor Manalili
Pagkatapos ng Pista ng Nazareno .. Pista nsman ng Santo Niño.. SANTO NIÑO biblical ba o may mababasa ba sa Bibliya!! Atake ng mga Fundamentalist!!! SANTO NIÑO WALA DAW SA BIBLIA!.

SPANISH WORD STO.NIÑO
ENGLISH WORD HOLY CHILD/ INFANT JESUS
TAGALOG WORD BANAL NA BATA

Heto po nakasulat sa Biblia!!!

“CUANDO SIMEON TERMINO DE HABLAR, ANA SE ACERCO Y COMENZO A ALABAR A DIOS Y A HABLAR ACERCA DEL NIÑO JESUS A TODOS LOS QUE ESPERABAN QUE DIOS LIBERARA A JERUSALEM” (SAN LUCAS 2:38)

EL NIÑO JESUS CRECIA EN ESTATURA Y CON PODER ESPIRITUAL .ESTABA LLENO DE SABEDURIA, Y DIOS ESTABA MUY CONTENTO CON EL. (SAN LUCAS 2:40) Traduccion en Lenguaje Actual (TLA Bible)

Contesto el angel : El Espiritu Santo descendera sobre ti y el poder del Altisimo te cubrira con su sombra; por eso EL NIÑO SANTO que nacera de ti sera llamado Hijos de Dios. (SAN LUCAS 1:35) BIBLIA LATINO AMERCA

“For of a truth against thy HOLY CHILD JESUS whom thou hast anointed both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israrel were gathered together” (ACTS 4:27) KJV

“By stretching forth thine hand to heal and that sign and wonders may be done by the name of thy HOLY CHILD JESUS” (ACTS 4:30 ) KJV

“Sa patnubay ng Espiritu si Simeon ay pumasok sa Templo At nang dalhin doon nina Jose at Maria ang SANGGOL NA SI JESUS upang tuparin ang ayon sa hinihingj ng kautusan” (Lucas 2:27) MBB

Mayroon po sa Biblia na mababasa magagamit po nating pang sagot sa mga Fundamentalist na umaatake sa ating mga Kapistahan na ipinagdiriwang… VIVA NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO VIVA SEÑIOR SANTO NIÑO!!!!

SOURCE: http://thesplendorofthechurch.com/2016/01/08/additional-na-mga-talata-ng-biblia-pang-defensa-sa-mahal-na-sto-nino-holy-child-by-bro-melchor-manalili-cfd-manila/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: