Maminaw Ko Nimo! By: Bro. Nicholai M. Luceños, CFD, PDR

                   Kini nga pulong dako ang akoang kalipay o usa ka hagit diha sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Nagkadaiyang panghitabo,sitwasyon,kasinatian ang nahitabo tungod sa pagpaminaw. Daghan ko og nakat-onan o nakatabang mismo sa akoang kinabhi diha sa pagpaminaw. Mahibalo pa ba kita maminaw, taliwala nga kita edukado o mas maayo pa sa tawo nga atoang gipaminaw?

                       Diha sa atoang pagpaminaw kini usa ka timaan nga kita nagpaubos sa atoang kaugalingon. Pero gikinahanglan nga duna kitay tininuod nga tumong nga kita naminaw aron adunay makab-ot nga kahibalo, nga kita wala pa mahibalo. Sa tawo nga atoang gipaminaw, ayaw ibutang sa imoang kaugalingon ang pagkomparar nga siya o ikaw nga naminaw mas maayo.

                       Sa akoang mga kasinatian sa kinabuhi nahimo nga dunay maayong dagan o kahulugan ang akoang kinabuhi tungod kay maminaw man ko. Sama sa pagpaminaw sa homily sa usa ka pari bisan tigulang o edaran na siya, pagpaminaw sa mga tambag sa ginikanan, pagpaminaw sa mga maayong amigo, pagpaminaw sa mga magtutudlo sa pagtuo man o edukasyon, pagpaminaw sa mga ordinaryo o yanong mga tawo ug uban pa. Diha sa atoang pagpaminaw dapat open minded ta aron makab o tang kahibalo sa imoang gipaminaw. Dunay akoang napaminaw nga kahibalo o mga kasinatian  sa amoang CFD Director Dipolog City Chapter Atty. Miguel L. Abas nga nag-ingon:

                         “ Ang uban mga tawo magpanuko sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga giwali sa usa ka mangingisda. Tungod ba diay kay mangingisda sya? Kinahanglan ta maminaw gihapon niya tungod ka ang iyaang gi share usa man ka pulong sa Dios”. Sama sa atoang Ginoong Hesukristo dinha sa ebanghelyo sumala ni San Mateo 13:54-55 nga nagwali siya ngadto sa mga sinagoga ug natingala ang mga tawo didto sa iyaang mga kaalam ug pagpanudlo, og sila miingon sa atoang Ginoo diba siya man ang anak sa panday? Hinaot nga dili kita sama sa mga tawo nga nagsalikway sa atoang Ginoo.

                      “ Si Rev. Fr. Bienvenido E. Hamoy priest from our Lady of Most Holy Rosary Cathedral Parish Dipolog City,Diocese of Dipolog nag-ingon sa iyang homily nga kita diha sa mga pag ampo permanente lamang kita sa pagyawyaw o pag istorya ngadto sa Dios, apan wala nato hatagi og higayon ang Dios maoy musulti dinha kanato.”.

                        Dili kita mutubo o mulambo kundili kita mahibalo sa pagpaminaw sa matag usa aron makab-ot ang mga bag-ong kahibalo. Kay kining tanan gikan man sa Dios ug gikinahanglan nga ipaambit sa uban. “ Si Bishop Severo C. Caermare, D.D. of Diocese Of Dipolog nag-ingon nga kitang tanan usa lamang ka piniyalan”.

                        Dako nakong pasalamat sa tanan nga mga tawo nga akoang gipaminaw tungod kay duna koy nakat-onan ninyo ug gihatagan nako og kabililhon diha sa akoang kinabuhi. For me I considered myself as a great listener than to be a great speaker. Salamat ug Dalaygon ang Dios…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s