07-17-2015 Dipolog Fish-port Religious Exposition with Nicholai M. Luceños

Source: youtube via VeritasDipolog AbsoluteTruthLover

Advertisements

3 thoughts on “07-17-2015 Dipolog Fish-port Religious Exposition with Nicholai M. Luceños

  1. Padayon sa pagpanalipud sa pagtulun- ang Katoliko, Sangakapi kanunay ang inyong mga hunahuna sa Ispiritu sa Dios ug batoni ang kalig on sa tagsa tagsa kaninyo pinaagi sa makanunayog paga ampo ngadto kaniya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s