Ang Paghandum sa Kamatayon ni Kristo: Bugal- Bugal ug Binuang! Ni: Bro JV T. Acma, Jr.

                                                         1
“Ang paghandum sa kamatayon ni Kristo nga gibuhat sa mga Katoliko matag Byernes Santo usa ka binuang ug bugal-bugal kang Kristo.”
Mao kini ang huna-huna sa atong mga igsuong dili-Katoliko kay ila mang kutluon ang Gal 3:13 nga “tinunglo ang gabitay sa kahoy”. Busa sama ra nga gibalik-balik ‘daw’ nato sa paghandum ang pagkatinunglo ni Kristo Hesus nga gabitay sa kahoy.
Para natong mga Katoliko, wala kita gabugal-bugal kay sa paghandum nato sa kamatayon ni Kristo, wala man kita gabahakhak ug katawa. Gani duna kitay pagpuasa isip duyog sa Iyang pagpasakit. Dili bugal-bugal ug binuang ang paghandum sa kamatayon ni Kristo (Efeso 2:14-16) ug ang maayong butang angay nga handumon sumala sa ilang Protestante nga bibliya sa Fil 4:8,KJV.Busa wala gayud gidili sa bibliya ang paghandum sa mga maayong butang sama sa paghandum sa kamatayon ni Kristo nga tungod niini kita giluwas. Sumala sa 1 Cor 1:18 “kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa Krus binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas, GAHUM KINI SA DYOS”. Mao nga para natong mga Katoliko, ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa Krus, gahum sa Diyos ug mahinungdanong butang nga angayan lamang handumon natong mga Kristiyano apan subo nga pamalandungon nga kini binuang ug bugal-bugal lamang alang sa uban natong mga igsuon. Si San Pablo usa mismo sa naghandum sa kamatayon ni Kristo sa krus kay sa iyang pagwali siya miingon “Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus” (1 Cor 1:23). Busa klaro kayo nga gibuhat kana sa mga Katoliko kay kauban sila sa pagtoo ni San Pablo (Efeso 4:4-5). Dili na katingalahan nga ang ubang tinuhuan maghunahuna nga ang paghandum sa kamatayon ni Kristo usa ka bugal-bugal ug binuang kay sila mao ang mga kaaway ni Kristo( 1 Jn 2:18-19). Daghang salamat!

Fides mea Catholica, Vol 1 Issue 2

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s