Ang Iglesia ni Cristo 1914 at Ang Mga Katangian ng mga huwad na guro sa 2 Peter 2:1-15 by Lay Person Scripturist

inmkapilya

Pag-aralan nating mabuti ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter 2: 1-15. Sa mga makakabasang mga katoliko at lalong lalo na ang mga hindi katoliko, buksan po natin ang ating puso at isipan para makita natin ang katotohanan.

2 Peter 2:1 – But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing upon themselves swift destruction.

Sa greek nakasulat ang salitang “arneomai” or “to deny” or “disown”.

Bago pa man lumitaw ang INC 1914 ay may grupo na ng mga taong itinatanggi ang pagka-Diyos ni Cristo tulad ng Arianism.

Arianism – A heresy which arose in the fourth century, and denied the Divinity of Jesus Christ.

Hindi ba ganyan ang ginagawa nila na ipinapakilala nilang tao lamang si Cristo at hindi Diyos na nagkatawang tao?

Kung pag-aaralan nating mabuti ay may koneksyon ito sa Acts 20:28 kung saan ginagamit nila ang maling salin ng bibliya para hindi tanggapin ang nasa greek text na “Church of God” dahil kung tatanggapin nila ang tamang salin, lalabas talaga ang totoo na si Cristo ay Diyos na nagkatawang tao, dahil sino ba ang Diyos na may dugo?

Ang nakasulat sa greek ay ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου, ἡν περιεποιησατο δια του αἱματος του ἰδιου. “to shepherd the church/ekklesia of the god, which he obtained through his own blood.” Ang sabi sa greek text ay, “the church of the god”.  Para isalin ito bilang “church of Christ” would change the text and override it according to one’s interpretation.

Para gamitin ang Lamsa Translation  sa isang panlilinlang na aral ay hindi parin ito makakalusot.

Dahil may mga nag-aral ng mabuti sa aramaic at makakabigay ng kanilang komento tungkol sa salin ni George Lamsa.

acts2028lamsa2

Kung titignan natin ang Isinalin ni Dr. James Murdock ay hindi ito sumasang-ayon sa salin ni George Lamsa na paboritong gamitin ng mga INC 1914.

Pwedi nating bisitahin ang website na ito – http://www.aramaicpeshitta.com/AramaicNTtools/Murdock/murdock_acts.htm at mababasa natin ang ganito.

“Take heed therefore to yourselves, and to all the flock over which the Holy Spirit hath established you bishops;* that ye feed the church of God, which he hath acquired by his blood. (Acts 20:28, Murdock Translation)

 2 Peter 2:2 – And many will follow their licentiousness, and because of them the way of truth will be reviled 

Sabi ni Apostol Pedro, “At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan; at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama.”

Hindi ba na marami silang napaniwala dahil sa kanilang paggamit ng pekeng reperensiya? At dahil dito ay napasama ang Iglesya Katolika na pinaparatangan na sinasamba ang mga larawan.

Ito ang pekeng reperensiya na gamit ng INC 1914 para siraan ang Iglesya Katolika na sumasamba sa mga larawan.

992789_412080578906271_987398860_n

Subalit narito ang orihinal na sulat ni Padre Luis de Amezquita na napakaliwanag na dinagdagan ng INC 1914 ng salitang ‘Sinasamba Kita,” para lumabas na ang mga katoliko ay dinidiyos ang mga larawan.

382537_412082032239459_832829496_n

Hindi nga ba totoo na marami na silang nalinlang dahil sa pekeng reperensiyang ginagamit nila laban sa Iglesya Katolika?

 2 Peter 2: 3 – And in their greed they will exploit you with false words; from of old their condemnation has not been idle, and their destruction has not been asleep. 

Maraming tagasunod ng INC 1914 ang nalinlang at nagtuturo ng kasinungalingan dahil narin sa maling itinuturo ng kanilang mga ministro.

Tulad na lamang ng maling ipinagtanggol ng isang miyembro nila na si Ivy Noble.

ivynoble_mizrach

Yan ay natutunan nya sa kanilang mga ministro tulad ni Ramil Parba.

Ito panoorin at pakinggan dahil napakaliwanag na sinabi mismo ni Ramil Parba sa naganap na debate sa dumaguete na ang MIZRACH ay FAR EAST.

Ang tanong ang hebrew word na “Mizrach” ba ay Far East?

Mali po ang sinabi ni Ramil Parba at ni Ivy Noble dahil ang “Mizrach” po ay nangangahulugan ng “sunrise”.

mizrachlexicon

Yung “Far East” sa hebrew ay “Qedem Merkhak” at wala pong “Qedem Merkhak” sa Isaiah 46:11 kagaya ng sinasabi ng INC1914.

2 Peter 2:10 –  and especially those who indulge in the lust of defiling passion and despise authority. Bold and wilful, they are not afraid to revile the glorious ones,

Ang ina ng Panginoong Jesus na si Maria ay isa sa mga nilalapastangan ng mga inc1914 sa pamamagitan ng kanilang pang-iinsulto.

Tignan natin kung ano ang sinabi ng isang tagapagtanggol ng INC1914 sa facebook.

996739_493135420800786_860670986_n
2 Peter 2:15 – Forsaking the right way they have gone astray; they have followed the way of Balaam, the son of Be’or, who loved gain from wrongdoing.

Sabi ni Apostol Pebdro,Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor  na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama.”

Ito pakinggan natin ang sinabi ni Ginoong Eraño Manalo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s