Ano Ba Talaga Ang Silbi ng mga Larawan at mga Rebulto Nating Mga Katoliko?By:Lay Person Scripturist

Tanong: Ano Ba Talaga Ang Silbi ng mga Larawan at mga Rebulto Nating Mga Katoliko?Sagot:

Madalas ibinabato sa ating mga katoliko na bakit daw po tayo may mga rebulto at mga larawan sa loob ng ating mga bahay at kapilya dahil hindi naman daw yun ang mga totoong mukha ng Panginoong Jesus. 

Ang mga larawan at rebulto ay ginagamit para maalala ng mga Katoliko ang Diyos.

Isa sa mga larawan na inutos ng Diyos na gawin ay ang mga kerubin.

“Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito.”(Exodo 25:18)

At bakit ipinagawa ng Diyos ang dalawang kerubing ginto?

“Doon tayo magtatagpo sa Luklukan ng Awa, sa pagitan ng dalawang kerubin; doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita.”(Exodo 25:22)

Ang mga Kerubin ay tanda kung saan kakatagpuin ng Diyos ang mga pinuno ng israel.

Sa madaling salita, ipinaaalala ng mga Kerubin ang Diyos.

Ang mga larawan at mga rebulto ng mga Santo ay ginagamit para maalala ng mga tao ang mga santo para sila ay matularan sa ginawa nilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Hindi Sila Sinasamba.

Katulad na lamang ng rebulto ni Birhen Maria na madalas nating nakikita sa mga 
kapilya. Ito ay nagpapaalala sa mga tao na dapat maging mabuting ina sa mga anak dahil magiging walang kwenta ang pananampalataya ng isang ina kung pabaya siya sa kanyang mga anak.

“Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya, at mas masama pa kaysa sa isang dimananampalataya.”(1 Timoteo 5:8)

Madalas rin itinatanong ng mga tumutuligsa sa Iglesya Katolika ang tungkol sa Black 
Nazarene, hindi naman daw ganyan ang itsura ng Panginoong Jesus, pero bakit daw natin yan inilalagay sa altar, binubuhat at ipinuprusisyon?

Ang mga paalala po ay hindi kailangang eksakto ang itsura sa inaalala.

Ang inaalala natin dito ay hindi ang itsura kundi ang kanyang pagliligtas sa atin sa 
pamamagitan ng Krus.

Dahil napakahalagang bagay ito para sa ating mga Kristiyano, “Ngunit ipinadama ng 
Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y 
makasalanan pa.”(Roma 5:8)

Kung makakakita tayo ng rebulto ng isang tao na duguan, may koronang tinik, nakapako sa krus at may karatulang “INRI” sa ibabaw ng kanyang ulo, sino ang naaalala natin?

Si Hudas ba? Si Satanas? O Ang Panginoon Jesus?

Sa Bibliya nga ginamit ang mga bato para maalala ang ginawa ng Diyos sa mga tao.

“Ang mga batong ito ang magpapaalaala sa bayang Israel sa mga ginawa ng Panginoon. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan.”(Josue 4:6)

Ang tanong, magkamukha ba ang pagtawid sa ilog at ang mga bato?

Ang mga imahen o rebulto sa Simbahan ay hindi dinidiyos. Kung lumuluhod man ang isang Katoliko sa harap ng isang larawan, hindi rito ibinibigay o idinidirekta ang pagluhod kundi sa Diyos na naaalala niya sa pamamagitan ng bagay na iyon.

Wala pinag-iba sa pagkakaroon ng isang tao ng larawan ng kanyang mahal sa buhay. May mga tao na humahalik o humahaplos sa picture ng mahal nila sa buhay. May nagpupunas dito. Ang iba ay idini-display sa kanilang mga opisina o sa kanilang bahay.

Pinapalitan na ba nila ang mahal nila sa buhay ng isang larawan? 

Alam na po natin ang sagot tungkol dyan. 

Halimbawa, namatay ang iyong tatay, tapos isa sa mga bagay na kanyang ginagamit ay ang tasa noong nabubuhay pa siya. Kung nakikita mo ang tasa, sino ba ang iyong naaalala sa pamamagitan ng bagay na ito?, di po ba ang inyong amang pumanaw? Ang tanong, mukhang tasa ba ang iyong ama?

Simpleng simple lang po, ang mga larawan at rebulto para sa mga katoliko ay hindi diyos kundi paalala lang sa mga bagay na ginawa ng Diyos na dapat alalahanin ng mga kristiyano at tularan ang mga taong nasa larawan o nasa mga rebulto na sumunod sa kalooban ng Diyos.

Advertisements

11 thoughts on “Ano Ba Talaga Ang Silbi ng mga Larawan at mga Rebulto Nating Mga Katoliko?By:Lay Person Scripturist

 1. bagongbuhay

  dyan lang po ba natin gagawin sa rebulto para maalala ang Dios. Bakit ang ibang sekta ay naaalala nila ang Dios kahit walang rebulto. Nakakagawa din ng mga kabutihan. Paulit ulit po sinabi ang tungkol sa rebulto sa bibliya bakit ginawa pa din ng katoliko. Ang tungkol sa mga querubin, ok lang yan, utos ng Dios yan, pero yang mga rebulto na simbahan natin, utos po ba ng Dios yan, harapan po ang pag-utos ng Dios tungkol dun sa querubin siya ang nag-utos. Natandaan nyo po ba yung tungkol sa ginawa ng mga israelita gumawa ng guyang ginto, walang pinag-utos ang Dios dun, kaya nagalit ang Dios. siguro naman di naman iniutos ng Dios sa mga katoliko ang ganyan. Ako po ay katoliko pero, kinikilabutan ako tuwing pipila ako sa simbahan, tuwing papahalikan yung relics ng mga santo, tulad balat ni st francis, mga rebultong sanggol, tuwing nakapila ako ay napapabuntung hininga ako at sabi ko Dios ko wag po sana ako magkasala. Bakit kaya ipinapapaisip sa akin ito. At tuwing magbabasa ako ng bibliya , bago ko buksan , sabi ko Lord bigyan mo ako ng mensahe, pagbukas ko dun tumatapat sa tungkol sa rebulto, so isasarado ko, sabi ko hindi para sa akin ito, pero halos tuwing hihingi ako ng mensa dun ko nabubuksan sa mga verse na tungkol sa mga diyosdiyosan. Ako po ay katoliko, pero iniwasan ko na lumuhod at humarap sa mga rebulto. Pasensya na po, naway gabayan ako ng Dios sa akin paghahanap sa kanya.

  Reply
  1. Bro.Nicholai Luceños,CFD,PDR Post author

   Bagong Buhay asked Questions About Our Roman Catholic Faith and Answered by Bro.Nicholai M. Luceños,PDR,CFD Student
   Posted on January 3, 2014 | Leave a comment
   ASKED BY : bagongbuhay
   philippines x
   bato_balani7@yahoo.com
   124.6.181.198
   Submitted on 2013/11/23 at 1:51 am
   Through http://www.cfddipolog.wordpress.com
   THE FIRST QUESTION;

   eh bakit po ang ibang sekta, kahit walang mga bagay o larawan, nakakasamba sila, at alam naman natin na ang iba ay hinipo talaga ng Dios, kung ang namumuno man sa kanila ay mga mukang pera, pero ang taong napasanib dun ay malinis ang intention, sa palagay ko wala sa relihiyon ang kaligtasan, kanya kanya tayong kaligtasan. at isa pa po, ang mga larawan ng mga yumao natin sa buhay ay nakita natin sila ng personal, pero ang mga rebulto na ginawa nating Dios sa simbahan ay hindi nakita.

   QUESTION;

   eh bakit po ang ibang sekta, kahit walang mga bagay o larawan, nakakasamba sila ,

   ANSWERS:

   — Ginusto po ng ibang sekta sa aking nalalaman sa loob ng simbahan nila na walang mga bagay o larawan ay nakakasamba sila, kasi may learning po sila na nangagaling sa kanilang mga preacher o minister na kusang binato sa atin na tayong mga katoliko ay labag sa utos ng Diyos na may larawan na inanyuan sa loob ng simbahan as a Idolatry. As they quote the Holy Scripture in Exodus 20:4;

   ” Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above,or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth” : (King James Version)

   On this verse, Doubt po sila na tayo ay lumabag talaga kasi gumawa tayo ng graven image as God prohibit in the Ten Commandments as an Idol. Pero kaibigan sa totoo lang hindi po tayo lumabag sa utos ng Diyos kasi kung basahin po natin yung verse 3 in Exodus Chapter 20 as we give the conclusion ito ang sabi.;

   ” Thou shalt have no other gods before me.”

   Ang verse 3 po ay nagsasabi na hindi po tayo sumamba ng ibang diyos, that’s why he prohibit us to create a graven image as a form of worship.

   ” So now, what about it? should we eat meat that has been sacrificed to idols? Well, we all know that an idol is not really a god and that there is only one God and no other.” ( 1 Corinthians 8:4, New Living Translation)

   If we make a image which is our God that is an Idol and if we worship on him as our God that is an Idolatry. Like on the other we say on him as doctor but he is not truly a doctor that is a fake doctor that is what I am referring to. We cannot see a any document of the Roman Catholic Church or if ever you have a knowledge about it you make give me a copy or present to me telling the Images of Saints,Statues, Image of Christ and Mary himself to worship as GOD.

   The Catechism of the Catholic Church says;

   Paragraph 2113; Idolatry not only refers to false pagan worship. It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in place of God, whether this be gods or demons (for example, satanism), power, pleasure, race, ancestors, the state, money, etc. Jesus says, “You cannot serve God and mammon.”44 Many martyrs died for not adoring “the Beast”45 refusing even to simulate such worship. Idolatry rejects the unique Lordship of God; it is therefore incompatible with communion with God.46 (398, 2534, 2289, 2473)

   Paragraph 2131; Basing itself on the mystery of the incarnate Word, the seventh ecumenical council at Nicaea (787) justified against the iconoclasts the veneration of icons—of Christ, but also of the Mother of God, the angels, and all the saints. By becoming incarnate, the Son of God introduced a new “economy” of images. (476)

   Paragraph 2132; The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Indeed, “the honor rendered to an image passes to its prototype,” and “whoever venerates an image venerates the person portrayed in it.”70 The honor paid to sacred images is a “respectful veneration,” not the adoration due to God alone: Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is.71

   THE Said Catechism is taken from: http://www.usccb.org

   On the side of us Roman Catholics we make a graven image as a form of inspiration sa loob ng ating simbahan. For example sa loob ng simbahan natin may Crucifix po tayo representing Jesus nailed on the cross ay nagbibigay alaala talaga kay kristo para sa ating kaligtasan na gawa nk Kristo para sa atin, sa oras na ako ay titingin sa kanyang image or picture. Kagaya din sa mga ilang verses ng biblia ay may repsentation tungkol dito na mali ba talaga ang may larawan sa loob ng ating simbahan.

   Ito ang sabi;

   The space above the door leading into the most Holy Place was also paneled. All the walls were decorated with carvings of cherubim, each with two faces, and there was a palm tree carving between each of the cherubim. One face that of a man looked toward the palm tree on the other side. The figures were carved all along the inside of the Temple, from the floor to the top of the walls, including the outer wall of the Holy Place. (Ezekiel 41: 17-20, Holy Bible New Living Translation copyright 1996 by Tyndale Charitable Trust)

   Carving, as a means for making sculpture, is distinct from methods using soft and malleable materials like clay or melted glass, which may be shaped into the desired forms while soft and then harden into that form. Carving tends to require much more work than methods using malleable materials.[1]

   SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Carving

   On the Holy Place or the temple were carved and decorated with cherubims. On our Churches we have a lot of images which is like also a Temple in the Old Testament who has a images which is carved. Nowhere in the bible says that Our Churches must have no images or if we had a image it is contrary to the bible and in the will of God.

   On our Dearest Separated Brethren ay may right po sila sa kanilang simbahan, pero I beg that they will respect on us instead of attacking us.

   Roman Catholics are not idolaters because we did not worship the picture or image as God. But on the side of images of saints it is only a veneration of them or a respect and on the side of Mary it is only a special veneration or respect also a Mother of God (Jesus Christ) high rather in saints not to the extent of God which is adoration to God’s Alone only. Kagaya nang tumawag tayo sa ating mga kaibigan using the cellphone it is not strictly the Cellphone itself ang sinabihan kundi yung friend natin.

   QUESTION; At alam natin na ang iba ay hinipo talaga ng Dios.

   —Hindi po ako tutol diyan kaibigan, kasi hindi po natin alam ang gusto ng Diyos sa atin. Pero kailangan din natin malaman ang tunay na Simbahan na tatag talaga ni Kristo proven by standard references or historical evidence of being genuine and the pillar and foundation of truth.

   THE HISTORICAL CHURCH, THE ROMAN CATHOLIC CHURCH;

   The New Book of Knowledge Page 281, Volume 16.

   The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which he established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now.

   The World Almanac and Book of Facts 2010 Page 710

   Roman Catholics Traditionally, founded by Jesus who named St. Peter the 1st vicar; developed in early Christian proselytizing , especially after the conversion of imperial Rome in the 4th cent.

   QUESTION ; Kung ang namumuno man sa kanila ay mga mukang pera, pero ang taong napasanib dun ay malinis ang intention.

   — God only knows our heart at sa intention nila ay nirespeto ko sila as my brother and sisters in Christ. On their side they must be willing to listen and have a open mind.

   QUESTION ; Sa palagay ko wala sa relihiyon ang kaligtasan, kanya kanya tayong kaligtasan.

   — Kaibigan may purpose po ang ating Panginoong Hesukristo na bakit po siya nagtatag ng Simbahan na ito ay magpapatuloy sa gawang kaligtasan. By the True Church founded by Jesus Christ tayo ay maihatid sa kaligtasan not the savior itself;

   As what the Holy Scripture said;

   For a husband has authority over his wife just as Christ has authority over the Church and Christ is himself the savior of the church, his body.( Ephesians 5:23, Goodnews Bible Today’s Version)

   QUESTION; at isa pa po, ang mga larawan ng mga yumao natin sa buhay ay nakita natin sila ng personal, pero ang mga rebulto na ginawa nating Dios sa simbahan ay hindi nakita.

   — Kaibigan walang dokumento nang Simbahang Katolika na ang mga rebulto sa loob nang simbahan ay mga Dios po except Jesus Christ which is only a representation o mismo nagsabi sila na ang Larawan ng Mahal na Inang Maria ay Dios hindi po siya ay Inahan na ating Panginoong Hesukristo na siyang Dios nagkatawang tao para sa atin.

   — Totoo po yan kaibigan na ang yumao natin sa buhay ay nakita natin sila ng personal at bago sila namatay may picture po tayo sa kanil na maging alaala sa kabutihan o pagmamahal na nagawa nila sa buhay natin noong nandito pa sila sa ating mundo. Pero on the side in the Roman Catholic Church ang mga rebulto nang mga Santo ay totoo silang mga tao sa ating pananampalataya noon paman nakita nila personally pero sa akin hindi ko nakita kasi patay na sila. Ang kamatayan ay nandiyan talaga sa anumang oras pero na magkaroon tayo nang mga rebulto at pictures nila parang nandiyan parin sila sa atin. Kagaya ni Saint Lorenzo Ruiz ng Maynila ay naging isang unang Santo natin sa Pilipinas siya ay buhay noon pa man at naging bayani nang ating Pananampalatayang Katoliko, sana tayo din. Kaibigan, ikaw ba ang makapagbigay nang dokumento ng simbahan na nagsasabi na ang mga Larawan sa loob ng simbahan ay kilalanin nating bilang Dios.

   Saint Lorenzo Ruiz (ca. 1600 – 29 September 1637), also known as Laurentius Ruiz de Manila[1] or San Lorenzo Ruiz de Manila, is the first Filipino saint venerated in the Roman Catholic Church; he is thus the protomartyr of the Philippines. He was killed for refusing to leave Japan and renounce his Roman Catholic beliefs during the persecution of Japanese Christians under the Tokugawa Shogunate in the 17th century.

   SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ruiz

   MARAMING SALAMAT!!! KAIBIGAN SA MGA KATANUNGAN MO AT INANYAYAHAN KITA NA MAGING ISANG ROMAN CATHOLIC FAITH APOLOGIST DIN SA PAG-AARAL NANG ATING PANANAMPALATAYA THROUGH THE BLOG AT IBA PA WHICH IS USEFUL AND HELFUL IN KNOWING OUR FAITH;

   The Top Religious Blog in the Philippines; http://www.splendorofthechurch.com.ph (ADMINISTRATOR REV.FR. ABE ARGANIOSA Former CFD National Spiritual Director currently a CFD National Honorary Adviser, His Staff Bro.Mar Domingo, Bro. Aran Cabreros CFD Davao, Bro.Francis Raymond Gonzales, Bro.Isahel Alfonso,RN, CFD Davao, Prof.Bro. Ramon Gitamondoc,CE,CFD National President, Raymondo Bandril.

   Catholic Answers through his website http://www.catholic.com

   http://www.catholic-convert.com

   http://www.veritas899.weebly.com owned by Bro.Cielbert Dondoyano, Sr.,CFD Dipolog

   Me; Mr.Nicholai Muchillas Luceños currently studying Catholic Faith Apologetics in CFD Dipolog under the arm of Atty.Miguel “Mike” Abas,CFD,CPA.

   I am Very Sorry Brother/Sister na ngayon lang ako nakasugat sa Una mong TANONG The second part will be answered soon!!!!! THANKS AND GOD BLESS US ALL!!!

   Reply
   1. Joel

    To Bagong buhay,
    Wag po tayong matakot na tanggapin kung ano ang ibinibigay na mensahe ni God. humihingi ka ng kasagutan, ibinigay na niya ito, basahin mo ito at pagbulay-bulayan upang maging malinaw sayo ang mga gumugulo sa isip mo. Gabin

   2. Nicholai M. Luceños Post author

    Ang mga gumugulo o sumisira sa pananampalatayang katoliko ay misconception lang po nila na walang alam ano ang ating pananampalataya. Bigyan natin nang Hustiya ang simbahan sa paraan na mag aral sa pananampalatayang katoliko.Ang ating simbahan katoliko ay nag anyaya sa ating na mag aral sa pananampalataya at ipaglaban ito. basahin ang code of canon law at second plenary council of the philippines book. mag aral ka brother ng apologetics training tungkol sa mga explanations sa ating ROMAN CATHOLIC FAITH.

 2. arnel palomares

  maraming salamat po sa website na ito naunawaan k ng lubos ang tungkol sa rebulto sa simbahang catholic.lalong tumibay ang aking pananampalataya bilang catholic.god bless you.

  Reply
 3. Alamatt

  Ang titigas ng mga ulo nyo mga pare katoliko, sinabi na ng Dios wg mgkakaroon ng ibang Diyos maliban s akin At wg sasamba sa mga diyus diyusan… dami nyo p kuno katwiran.. un kerubin n tinutukoy nyo iniutos yun ng Diyos s isang tao lamang unawain ninyo mbuti.. hindi iniutos yon sa lahat ng tao. Kya kpg dmating n ang kahatulan ng Diyos sa lahat ng tao iba ang bigat ng parusa ng Diyos sa mga sumasamba sa diyus diyusan at ndi sumasamba.

  Reply
  1. Nicholai M. Luceños, CFD Post author

   Ang pagsamba sa mga diosdiosan po yung mga Israelites in the old testament. May turo ba ang Simbahan Katoliko na ang mga images ng mahal na birhen maria, mga saints na ito ay pagsambahin bilang isang Dios? Kahit ang Ezekiel 41:17-20 mayroong mga images ang isang templo. Iba ang sacred images sa mga idols. maraming salamat.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s