THE PHILLIPINES CHURCH HISTORY BASED IN THE BIBLE By: Bro. Fredischito Gador,CFD Chapter President

 • THE PHILIPPINES CHURCH HISTORY BASED IN THE BIBLE

  MAT. 16; 18-19 – ITINATAG NI HESUS ANG KANYANG SIMBAHAN SA HERUSALEM

  LUC. 4 : 24 SINANABI NG PANGINOONG HESUKRISTO NA SIYA KAGAYA NG IBANG MGA PROPITA AY AYAW NILANG PANIWALAAN AT TANGGAPIN NG MISMONG NGA TAONG NASA BALANGAY O BAYAN NILA.

  KAYA SINABI NIYA, NA ITOY KUKUNIN SA KANILA AT ILILIPAT SA LUGAR WHERE SHE ( CHURCH ) CAN BE FRUITFUL, MAT. 21 : 43

  ISA RIN ITO SA MGA DAHILAN KAYA NALULUNGKOT ANG PANGINOONG HESUS, AT NASABI NIYA NA DARATING ANG ARAW NA ANG PANINIWALANG JUDISMO AY MAPAPARIWARA AT PATI ANG SIMBAHANG ITINAYO NI HARING SOLOMON AY TULOYAN MAGIGIBA. ( LUC. 19 : 41-44 )

  KAYA SINABI NIYA ( HESUS ) NA ANG KANYANG MGA ARAL DIYAN SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINATAG AY IPAPANGARAL SA SANLIBOTAN ( MAT. 28 : 18-20 ) MAG-MULA SA HERUSALEM, ( LUC : 24 : 47 )

  ANG TANONG SA ASANG LUGAR BA ITO MAGIGING FRUITFUL MULA NG ITOY KUKUNIN SA HERUSALEM ?

  ACTS 23 : 15 –FOR THOU SHALT BE HIS WITNESS UNTO ALL MEN OF WHAT THOU HAST SEEN AND HEARD. 17-AND IT CAME TO PASS, THAT, WHEN I WAS COME AGAIN TO JERUSALEM, EVEN WHEN I PRAYED IN THE TEMPLE, I WAS IN A TRANCE; 18 –AND SAW HIM SAYING UNTO ME, MAKE HASTE, AND GET THEE QUICKLY OUT OF JERUSALEM; FOR THEY WILL NOT RECEIVE THY TESTIMONY CONCERNING ME. 21–AND HE SAID UNTO ME, DEPART; FOR I WILL SEND THEE FAR HENCE UNTO THE GENTILE.

  AT ANGB LUGAR NA IYON AY ANG ROMA;

  ACTS 23 : 11–AND THE NIGHT FOLLOWING THE LORD STOOD BY HIM, AND SAID, BE OF GOOD CHEER, PAUL: FOR AS THOU TESTIFIED OF ME IN JERUSALEM, SO MUST THOU BEAR WITNESS OF ME IN ROME.

  KUNG PAPAANO SILA PINAHIRAPAN AT PINATAY SA ROMA HANGGANG SA TULOYAN NA SILANG TINAGGAP AT BINIGYAN NG LAYA, IYAN AY NASA IBANG CHURCH HISTORY NA, ANG SABI KO IYONG AYON LNG MUNA SA BIBLIYA.

  ROME 1 : 7–TO ALL THAT BE IN ROME, BELOVED OF GOD, CALLED TO BE SAINTS; GRACE TO YOU AND PEACE FROM GOD OUR FATHER , AND THE LORD JESUS CHRIST. 8–FIRST, I THANK MY GOD THROUGH JESUS CHRIST FOR YOU ALL, THAT YOUR FAITH IS SPOKEN THROUGHOUT THE WHOLE WORLD. ( UNIVERSAL, CATHOLIC ) MARK 11 : 17–MY HOUSE SHALL BE CALLED OF ALL NATION THE HOUSE OF PRAYER.

  PAANONG NAPUNTA SA PILIPINAS ?

  ISA. 66 : 18-19– ( PHIL. BIBLE SOCIETY ) MAY MAKAKARATING SA ESPANYA

  ROME .15 ;24,28– SI SAN PABLO AY PUMUNTA RIN SA ESPANYA

  AT NG MAGIGING KATOLIKO ANG ESPANYA SI MAGELLAN SA KANYANG NABIGASYON AY MAY DALANG DALAWANG KAUTUSAN, ANG ISA MULA SA HARI NG ESPANYA ” TO COLONIZE EVERY ISLAND IN THE NAME OF KING PHILLIP 2 OF SPAIN” AT ANG PANGALAWA AY NAGMULA SA RAYNA ” TO SPREAD CHRISTIANITY” SA PAMAMAGITAN NI FATHER URDANITA.

  KAYA NOONG MARCH 16, 1521, DOON MAGSIMULA ANG PAGIGING KRISTIANO NG MGA PILIPINO, NANGMAKARATING SA PILIPINAS ANG MGA KASTILA, AT ANG UNANG MISA AY NAGAGANAP SA LIMASAWA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s