ANG IGPAPAHULAY

ANG IGPAPAHULAY
1. ANG DIOS MIPANALANGIN SA IKAPITO KA ADLAW UG MIBALAAN…(GEN.2:30)
2.ANG KALIBUTAN NAHIMO DILI SA PITO KA ADLAW KUN 24 ORAS KON DILISA PULONG SA DIOS…(SAL.33:6,HEB.11:3).
3.IGPAPAHULAY GISUGO SA USA KA ADLAW SA SEMANA….(EX.20:5-11
4.IKAPITO KA ADLAW (SATURDAY) GIPILI SA MGA JUDIO TAPOS SA PAG-ULAN UG MANA…(EX.16:23)
… PAGPILIG SABADO IYA NI MOISES (NEHEMIAS 9:14)
5. GIPABANTAYAN USAB KINI HANDUMANAN SA KAGAWASAN GIKAN SA EHIPTO(DEUT.5:15, EX.31:15,35:3,EX.16:23)
6.WAY PULTAHAN ABLIHAN NI MAMALIT UG MAMALIGYA SA IGPAPAHULAY (NEHEMIAS 13:19-20)
7.TUNGOD SA ABUSO PAHUNONGON SA GINOO.(OSEAS 2:11)
8.SI CRISTO MISULOD SA SINAGOGA SA IGPAPAHULAY SA MGA JUDIO ARON SA PAGWALI KAY DAGHAN MAN OG TAWO NIINING ADLAWA…(LUK.4:16, MAR.6:1-3, LUK.4:28)
9. SI JESUS WALA MAGLIHI SA IGPAPAHULAY SA MGA JUDIO…. (JUAN.5:16-18)
10. GILAPAS SA SACERDOTE ANG IGPAPAHULAY SA MGA JUDIO UG WALA MAKASALA (MAT.12:5)
11. IGPAPAHULAY SA MGA JUDIO LANDONG SA UMAABOT UG GITAPOS SA KRUS (COL.2:14-16)
12. KARON NAGHISGOT NA UG LAING ADLAW (HEB.4:8)
13. ANG ADLAW SA PAGKABANHAW (DOMINGO) MAHINUNGDANON SA MGA KATAWHAN SA BAG-ONG TUGON… (1 COR.15:14)
14. SA KARAANG TUGON GIISIP NGA BALAAN ANG UNANG ADLAW… (LEVI.23:39)
15. ANG UNANG PAGSIMBA SA MGA APOSTOLES KANG KRISTO ADLAWNG DOMINGO ( MAT. 28:1-9)
16. BALAANG TIGOM SA MGA APOSTOLES UG SA UNANG MGA KRISTOHANON GIHIMO SA DOMINGO… ( BUHAT 20:7, 1COR. 16:1-2)
17. SI CRISTO NABANHAW SA UNANG ADLAW SA SEMANA… (LUKAS. 24:1)
18. APOSTOLES NAMAHULAY SA DOMINGO ( JUAN 20:19, 26 BUHAT. 16:2)
EARLY PRACTICES OF THE CHURCH
“SUNDAY WAS KEPT HOLY FROM THE TIME OF THE APOSTLES” WORLD HISTORY BY OBRIEN, PAGE143…..

BY: NICHOLAI M. LUCENOS FEB.5.2012
SOURCE: ANG TAMING BY SOC FERNANDEZ
DIPOLOG CITY 7100,ZAMBOANGA DEL NORTE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s