Debate sa umpokan By: Bro. Fredeschito “Boy” Gador,CFD Chapter President

Sagdi lang:

Karaniwan na ang sinaryong ito sa mga tambayan ng mga taong nagpapalipas ng kanilang oras habang umiinom ng kaunti kasama ang kanilang mga kaibigan at ilang mga  kakilalang  tumatambay rin sa harap ng Tindahan ni Aling Rosa. Bukod kasi sa may asim pa si  Aling Rosa na lagpas kwarenta  na at dalaga  pa ay maganda  rin ang kanyang pamangkin na katulong  niya sa pagtitinda .Siguro isa ito sa   mga dahilan kung bakit napakaraming binata, mga  balo, at mga  retirado na sa trabaho ang madalas tumambay sa tindahang ito .At tuwing may umpukan, at kaunting inuman syempre hindi nawawala ang diskusyon tungkol sa ibat-ibang  isyu ,maging  political, rebelyon, economic  problem,etc…Pero higit sa lahat ay ang paksang relihiyon.  Dito kasi pag-inumpisahan mong sabahin ang tungkol sa Diyos, o kayay tungkol sa doktrina  ng isang sekta  sigurado hahaba na iyon at madalas mauwi sa debate.Isa na itong ilalahad ko sa inyo ngayon.  Ito’y  nangyayari  ,isang linggo ng hapon.

Aling Rosa; Iwanan mo na iyong ginagwa mo Ging (Ging- Ging  palayaw ng pamangkin niyang dalaga magsimba kana at ako na ang bahala rito sa tindahan.(Palm Sunday kasi at usapan nila na sa  umaga magsimba si Aling Rosa at sa hapon naman ang pamangkin niya).

Dax ;  (Isa sa mga tambay na binata roon) Sabay na tayo Ging , ‘di rin ako nakapagsimba kaninang umaga.

Jaden ; (isang bakla na nagtuturo ng P.E. sa isang National high school) Naku po! kunyari kapa, kung ‘di ko pa  alam na ‘di mo na alam ang  daan papumtang Simbahan? Mabuti  pa  sa Biernisanto  kana  lang mag-simba, dahil iyon ang araw ng kamatayan ng Dios, para mapag-munimuni mo ng husto ang iyong  mga kasalanan.

Gigs ; ( Isang binatang kasapi ng  INK ) Iglesya ni kristo, na itinatag ni  Felix Manalo. Tao lang ang namamatay iyong  Dios hindi.

Dax ; Oh..ayan Jaden,si Gigs na lang ang atupagin mo,iyong Dios raw ay hindi namamatay,eh bakit sinabi  mong namatay?

Jaden ; Pairap na tumingin kay Gigs, bago sumagot,  iyong pagiging tao niya ( Jesus) namamatay pero iyong pagiging Dios niya ay buhay.

Gigs ; Pwede ba iyon, patay pero buhay, o kayay buhay pero patay?

( Dito tawanan na ang nasa paligid nila)

Aling Rosa ; Ikaw nga Gigs eh tumigiltigil diyan sa katuturo niyo na ang Panginoong Hesukristo ay tao lang at iyong Felix Manalo niyo ay Anghel. Sa bibliya ang katayoan ng  Anghel ay mataas pa sa tao ( Hebrew 2:6  ) eh di hamak na mataas pa ang katayoan ni Manalo kay sa Panginoong Hesukristo? Eh.. anong klasing turo iyan?

 (Tawanan na namanmuli )

Jaden ; Ito,mabutit dumarating na si Mang Boy..

Mang Boy ; ( Kararating lang at nakisaya na sa umpokan ) Mukhang ang aga nating nagkakatuwaan ah.

Terso ; ( Isa rin luko-luko sa grupo na hindi mo malaman kung ano talaga ang relihiyon) Kasi  Mang Boy, sabi  ni Gigs,  hindi raw pwede iyong buhay pero patay o kaya patay na pero buhay pa,baka naman may mabasa ka nito sa bibliya, ? (medyo pa kutya na tanong nito.)

Mang Boy ; Ah…mayron..

( Natahimik ang lahat,hindi siguro nila inaasahan na sisiryusuhin ni mang Boy ang ganong klasing tanong)

Mang Boy ; Nasa San Mateo 8;22 sabi ng Panginoong Hesus ,pabayaan mong ilibing ng mga  patay  ang kanilang patay. Oh.. di patay na pero buhay pa dahil maglilibing pa nga sila. Iyon namang pinatay na pero buhay pa rin,biblical rin iyon  pero unahin  natin  ang  science, sa  science sinasabi, “man is compost of body and soul”sa bible naman nasa  Mateo 10 : 28  ganito ang pagkakasabi,  “Huwag  kayong matatakot sa mga taong pweding pumatay ng  katawan pero hindi pweding pumatay ng kaluluwa.” Oh di maliwanag na kung napapatay nila ang isang tao eh..’di.. patay na ito, pero sa spiritual na istado buhay parin ito dahil hindi naman nila napapatay ang kaluluwa nito na isang parte sa buhay ng tao.

(Palakpakan)

Mga tao: Pweding -pwede.

Terso ; Medyo gusto talagang makakaroon ng ergo sumingit parin, Ganito kasi Mang Boy ,ang pinalalabas kasi ni  Gigs rito na ayon na rin sa turo ng kanilang Iglesya na ang Kristo ay hindi Dios kaya namamatay.

Mang Boy ; Medyo pamilosopo  ang deskarte, Oh..eh sa Dios naman walang imposible di ba?  nasa
 (Luk.1 :37) na   walang imposible sa Dios. Wala tayong magagawa kung  gustuhin man Niyang mamatay tapos mabubuhay, ang masama kung ang Dios natin ay mamatay tapos hindi kayang mabuhay mawawalan na tayo ng Dios niyan. Kung iyong itinuturing nilang Dios eh takot mamatay dahil hindi kayang mabuhay abay dilikado nga  iyan.

(Tawanan na naman muli, pero dito medyo tinablan na si Gigs at ito na ang timing na kanina pa hinihintay ng karamihan lalong-lalo na si Terso na madalas talagang  pag-umpisahan ng diskusyon.)

Gigs ; Sa bibliya po kasi sinasabi ng Panginoong Hesukristo na siya ay tao (John  3 : 14 /  1Tim.2 :5)  at wala naman siyang sinasabi na siya ay Dios . Isipin na lang po natin na kung siya ay Dios  eh di… iyon Dios ay dinuduraan,sinasampal at higit sa lahat ipinapapatay ng mga tao .  Naniniwala po kami na siya ay anak ng Dios, pero tayo ( mga tao ) ay anak rin ng Dios (1 John 3 : 1) pero hindi ibig sabihin na tayo ay Dios. Kinilala rin po namin siya na aming Panginoon. At itinuturo po ng Panginoong Hesus na iisa lang ang Dios,
( Juan 17;3 ) at iyon ay ang kangyang Ama na nasa langit. Nasa Gawa 3; 26 sabi ni Apostol Pablo si Kristo ay katulong lang ng Dios,  ito man ay pinatutunayan rin ng Panginoong Hesukristo ng sabihin niyang sinusunod lang niya ang utos ng kangyang Ama  (John 4: 34 ) at ang Ama ay higit sa  kanya ( John14:28 ), kaya kung ang Kristo ay Dios, Anong klasing Dios siya? Isang Dios na may nakahihigit pang Dios ang kangyang Ama?  Kung  ano ang nakasaad sa bibliya iyan lang po ang ating paniniwalaan ‘wag po nating dagdagan at ‘wag rin po nating bawasan.

Mang Boy ; OK, sinabi mong ‘wag dagdagan at ‘wag bawasan ang ano mang nakasulat sa bibliya,
matanong nga kita Gigs,Iyon bang turo niyo na ang Panginoong Hesukristo ay hindi Dios  nakasulat ba sa biblia ? Iyon bang tipong lahat ng turo niyo ay talagang nababasa, para hindi naman namin masabi na
nagdagdag kayo. Sabihin nalang natin na sinabi ng mga Apostoles na ang Kristo ay hindi Dios, O kaya si Kristo mismo ang may sabi na hindi siya Dios, O kaya nasa mga hula na ang magiging mesiyas ay hindi Dios, O ‘di ba? At pag-may nababasa ka, baka  pabautismo na ako sa inyong Iglesya.

Mga Tao: Aba maganda ito. O ano laban ka Gigs?

Gigs ; Nasa Eze. 28 : 1-2 sabi  ng Dios na kahit gaano  ka-talino ang tao siya ay tao lang, at hindi Dios. Kaya maliwanag po, ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ay tao at ang tao ay hindi Dios.  Nasa  John 20 : 17  po,  ganito po ang pagkakasabi niya  (Jesus ), ”  “Huwag mo  akong hawakan at ako’y hindi pa nauwi sa Ama. Puntahan mo ang iba pang mga kapatid at sabihin sa kanila na Ako ay pupunta sa aking Ama na ingyong Ama, ang aking Dios at inyong Dios. “ Oh… ‘di maliwanag, na ang Dios natin at ang kay Kristo ay iisa, dahil kung sinabi pa niyang Dios niyo at ako ay Dios rin niyo abay napakagulo niyan. Ang hirap sa katoliko napaka-simpling turo pinagugulo niyo.

( Tawanan muli, pero iyong mga Katoliko medyo uminit na ang tumbong )

Mang Boy : Medyo pangiti pa ng bumuelta, siguro,para hindi tayo nagugulo kung ano iyong tanong
iyon din ang sagutin, simple lang naman ang tanong ko,ito ulitin ko uli.mababasa ba sa biblia na ang mga apostoles nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay hindi Dios? O kaya siya mismo ang nagsasabi na siya ay hindi Dios? Dahil kung mababasa eh ‘di suko na ako.Hindi iyong kwentuhan mo ako tungkol sa tao sa tiro,at  ang pagiging Dios ng Ama sa kanila.Hindi naman iyon ang tanong ko ah..Para bang nagtatanong ako kung anong oras na tapos ang sagot mo eh..ewan… hindi ko rin alam kong kailan ang birthday niya, Oh..’di ba napakalayo ‘di ba? Basahin mo lang kung mababasa.

(Tawanan na naman muli, at medyo malakaslakas na ngayon )

Mga tao sa paligid  : OO nga naman Gigs, sagutin mo raw ng maayos iyong tanong niya, mababasa raw
ba sa biblia ang turo niyong iyan?

Gigs : Ang pakilala niya ( Jesus ) sa sarili ay tao, hindi niya sinasabi na siya’y  Dios gayong hindi rin niya sinasabi na siya ay hindi Dios,Pero ang sabihing ang Dios niya at ang Dios natin ay iisa (John 20: 17) at nang malapit na siyang mamatay, tumawag siya sa Dios, sabi niya, Dios ko Dios ko bakit iniwan mo ako (Matt 27 : 46 ) ay sapat ng kaalaman na ang Kristo ay hindi Dios, at kung siya ay isang Dios,dapat sabihin niya Dios  ako, Dios  ako,  bakit iniwan ko ako?

Sa pagkakataong ito dumating na ang iba pang kasapi sa Iglesya ni Kristo na nakakabalita na sa nangyayaring komusyon, at sabay sabay silang nagsasalita ng “tama iyon “.

Mga tao  : Mukhang nasasagot na  Mang Boy .

Mang Boy : Oh.. ‘di maliwanag na ang turo niyo na siya ay hindi Dios ay dagdag na, dahil hindi naman mababasa sa bilia na hindi siya Dios ,dapat ang turo niyo ay ganito, na si Kristo ay tao at ayon sa aming guni-guni,siya ay hindi Dios.Dahil hindi naman mababasa na hindi siya Dios,kaya iyong turo niyo na ang Kristo ay hindi Dios ay ayon lang sa inyong pagkakakilala at hindi turo ng biblia, ‘di ba?

Gigs : Sa bibliya po Mang Boy may mga aral po na tinawag nating implicit nauunawan lang po kahit
di tahasang sinasabi, O nababasa..

Mang Boy : Mabuti nasabi mo iyon, tutuo iyon. Bweno mga dalawang  tanong pa at kung gugustuhin ng karamihan patutunayan ko na  si Kristo ( para sa Katoliko ) ay Dios. At ibibigay ko naman sa iyo ang tahasang pagtatanong.

Mga tao :Iyon ang maganda, kapwa panig pweding mamahayag ng doktrina nila.

Gigs :  OK lang po sa akin iyon,  pero  Mang Boy, sharing lang po ito,katuwaan lang  ‘ika  nga, pero kapupulutan din natin ng aral.

Mang Boy : Nang matapos  ang bautismo ng Panginoong Hesukristo, siya ay nagpuasa ng 40 araw at gabi. Sa pangyayaring ito,nag-uusap ang demonyo  (yawa)  at ang Panginoong Hesukristo, Ang tanong ko, sa pag-uusap ba nila may kasama ba silang iba  O sila lang dalawa?

Gigs : Maganda po ang tanong niyong iyan,nasa Mateo 4 : 1 hanggang sa susunod na bersekulo
po ang senaryong iyon. Sila, lang pong dalawa.

(Gigs magsasalita pa sana, pero sumingit na si Mang Boy dahil pakiwari niya nsasagot na ang tanong niya.)

Mang Boy: Mabuti, Ang huli kong tanong bago ako magpatutuo ng pagiging Dios ni Kristo, sa Mateo
4:  2 – 6 Mabasa natin ang komprontasyon  ng Demonyo at  ng Panginoong Hesukristo ,sabi ng Demonyo “kung totoong anak ka ng Dios gawin mong tinapay itong bato kaya mo iyan iyang ang nakasaad sa kasulatan,Ang sagot ng Panginoon “Nakasaad rin sa kasulatan na ang tao ay hindi  nabubuhay sa tinapay lang kundi sa salita rin ng Dios”Ulit na naman si Satanasnasabersikulo 6 at 7 “nakasulat na kahit tumalon ka rito hindi ka mapapahamak dahil may Anghel na nagbabantay sa iyo sasaluhin ka nila” Ang sagot ng Panginoong Hesus “Nakasaad rin sa kasulatan na ‘wag mong tuksoin ang Panginoon  na iyong Dios.”Ang tanong ko ,basi sa sagot ng Panginoong Hesukristo, na ‘wag mong tuksoin ang Panginoon na iyong Dios, sino ang Dios rito, ang tinutukso O iyong nanunukso ?

Mga tao: ‘Yon pala ang tanong, ayan Gigs,sino raw ang Dios si Hesukristo ba O iyong Yawa?


Gigs : Pariho po silang  nagpahayag ng hango sa kasulatan Eh iyong binasa po ng Panginoong Hesukristo ay ayon lang po sa nakasulat na ginamit lang niyang  sagot sa demonyo at hindi para sa kanya. Alam kasi ng Demonyo na kaya ni Kristo na gumawa ng mga milagro kaya pinipilit niyang gawin ito ayon sa kanyang (Demonyo) kagustuhan sa gayong paraan malinglang niya ang Panginoong Hesukristo.

Mang Boy: Hindi kita tinatanong kung kaya ba ni Kristo na gumawa ng milagro, hindi rin ako nagtatanong kung patutukso ba o hindi ang Kristo sa Demonyo. Ang tanong ko, ay ayon sa sagot ng Panginoong Hesukristona ‘wag mong tuksoin ang panginoon na iyong Dios“.  Dito mo gamitin ngayon iyong sinasabi mong implicit, iyong sinasabi mong hindi tahasang sinasabi pero nauunawaan, sige ulitin ko ang tanong, at gagandahan ko lalo, sa pagkakaunawa niyo (INK ) ayon sa sagot ni Kristo, sino ba ang Dios rito ang tinutokso O iyong nanunukso? Siguro naman mas maliwanag na ang tanong na iyan? Gaya ng sinabi ko, kung ang tanong anong oras na, oras rin ang isasagot mo, hindi iyong kung ano-ano ang sinasagot mo na hindi naman tinatanong sa iyo..

( tawanan na naman ang mga tao)

Pero ang mga kasapi ng Iglesya ni Kristo ay  nagkanyakanya na  ng sagot sa tanong  na  ito at medyo gumulo na ang paligid, kaya sumingit si Mang Castor.

.Castor : (isang retired Postman, Sumingit sa usapan ),Maganda siguro ganito,mag-talaga  tayo ng pansamantalang moderator,para mapunta sa ayos ang usapan.Tapos may kanya-kangyang oras  ng  pahayag ang bawat isa,palagay nating 10  O  15 minutos  kaya? Tapos ang tanong at sagot ay  5 minuto rin at hindi lalagpas sa 1 minuto ang sagot.Para  hindi naman maging salaysay na ang sagot, at walang sisingit habang ang isa ay nag sasalita pa.

(Umayon ang lahat at napag kasunduan na si Mang Castor narin ang moderator.)

Gigs : Sa debate kasi hindi pwede na ang negatibo ang magpapaliwanag, halimbawa patutunayan ko na hindi Dios ang Kristo,hindi pwede iyon  kaya ang mangyayari si Mang Boy ang apirmatibo,patunayan niyang si Kristo ay tutuong Dios  at ako naman sa negatibo.

Mang Boy : O.K. lang sa akin iyon. Pero ang patutunayan ko ay ang pagiging Dios at tao ni Kristo. 

Gigs : O,K. lang po gaya ng sinabi ko katuwaan lang naman po ito.

Mang Castor: So, itutuloy na natin, kay,Boy ngayon ang pagkakataon,10 minuto  na paglalahad ng kanyang  mga katuwiran kung bakit Dios at tao ang Kristo.

Mang Boy: OK maraming salamat, may kasabihan tayo na mapipilit mo mang   dalhin ang kalabaw sa tubig pero kahit ingudngud mo man  ang nguso sa tubig kung ayaw talagang uminom ay hindi mo mapipilit. Kagaya na lang nito,maliwanag naman na inamin niya (Gigs) na si Kristo at ang  Demonyo lang ang nag-uusap at ang Demonyo ang nanunukso at ang Kristo ang tinutukso at maliwanag pa sa sikat  ng araw ang sagot ng Panginoong Hesukristo na  ‘wag mong tuksoin ang Panginoon na iyong Dios.O ‘di maliwanag na iyong tinutukso ng Demonyo eh Dios. Ang sabi ng kaibigan natin,sa bible raw may mga aral na hindi tuwirang nababasa pero tuwirang naiintindihan. Sa pagkakataong  kayang ito, naintindihan kaya nila, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo?, Abay kulang nalang sabihin ni Kristo na “hoy Demonyo akoy  Dios at Panginoong, tigilan mo na ako. Oh ..’di ba?  Bweno,punta tayo sa mga texto na ginamit niya para iligaw ang pagiging Dios ni Kristo. Ano-ano ba iyon? Isa-isahin ko.

Unahin ko muna iyong sinasabi niyang si Kristo ay sinasampal, (Juan 19:3 ), dinuduraan ( Mateo
27:30 ), at pinatay ( Juan 19:30 ) at  ang kaalipustahang ito, ay hindi pweding gawin sa isang totoong
Dios. Liban na lang kung ang  itinuturing niyong Dios ay hindi totoong Dios, bagkos, isang tao na  sugo
( Jesus ) ng Dios,pero tinuring na Dios.

Sagot; Sa totoo lang, wala namang tao na pweding pumatay sa Panginoong Hesukristo, ganito ang
sinasabi niya (Jesus ) Walang sino mang makakapatay sa akin; Magpapakamatay ako sa sarili kong kagustuhan, may kapangyarihan akong ialay ang buhay ko at may kapangyarihang bawiin ito,
( Juan 10:18 ) Dito malalaman na natin na ang  Kristo ay  talagang hindi mamamatay. Pero bakit siya
namatay,pinatay? Ayon,.. iyon ang sinsabi ko na dapat mag-aral tayo ng wasto sa biblia. Ganito iyon, ng hulihin na siya ng mga romanong sundalo (Jesus )  makikipaglaban sana para sa kanya ang kanyang mga Apostoles, pero pinigil niya. Ganito ang sinabi niya, ” Hindi niyo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa Ama, at ipadadala niya agad ang higit sa 12 kawan ng kasundaluhang Anghel, Pero pag-ginawa ko iyon paano matutupad ang sinasabi sa kasulatan na kailangang mangyayari ito. Ito pa, Hindi na ako makikipag-usap sa inyo ng matagal dahil parating na ang nangungulo
sa mundong ito; wala siyang kapangyarihan sa akin, pero mahal ko ang Ama at sinusunod ko ang utos niya.”( Juan 14:30-31 ) Kaya iyong mga sampal,alipusta at kamatayan ng Panginoong Hesukristo
ay nakaplano na at kaluob ng Dios. Mabasa natin iyan sa mga hula ni propeta isayas ( Isayas 53:4-12 ).

Ngayon, iyong mga pasakit niya (Jesus ) at kamatayan, iyon ba ay tinatamasa ng Dios? Syempre hindi.
Ganito iyon, kapag sila ang tinatanong natin kung ano ba ang Dios? Ganito agad ang sinasagot nila (INK).
Na ang Dios ay Espiritu, at kailangan  ang  pagsisimba ay sa Espiritu at sa katotohanan (Juan 4:24). Tapos dagdagan pa nila na ang Espiritu ay walang laman at buto ( Lukas 24:19) kaya hindi mangyayaring si Kristo ay Dios. Na si Kristo ay isang tao lang na sugo ng Dios.Parang tama at parang
hindi, pero mas nakakasiguro akong hindi. Dito ang nakikita nila ay ang pagiging tao ni Kristo sa pagiging anak niya kay Maria. Nakaligtaan nilang si Kristo ay kaisaisang anak ng Dios na Ama. Ang anak ng tao ay tao at ang anak ng Dios ay  Dios. Dahil wala pa ang mundo si Kristo ay nandiyan na, (Juan 17:5 ). ” and now, Father, glorify thou me in thy own presence with the glory which I had with thee before the world was made” Nagkakaroon lang siya ng katawang tao ng iluwal ni birhen Maria  sa  mundong ito (Juan1:1,14  / Gal.4:4 ) At ang tumatanggap ng mga pasakit ay ang katawang niyang  tao.  Hindi sa estado ng pagiging Dios niya sa Espirito. Dahil  ang pagiging Dios ay hindi mo nakikita hindi mo nahahawakan hindi mo nasasampal at lalong hindi mo napapatay. Iyon ang sinasabi ko na noong una pa, na may nakakapatay ng katawan pero hindi ng kaluluwa. (Mat. 10 28) at kung ito ay nangyayari sa tao eh..’di mas lalo na sa pagiging Dios ng Panginoong hesukrristo diyan sa Espiritu. Ang mga pasakit na tinatamasa ng katawan niyang tao ay matagal ng plano ng Dios  Alang-alang sa ating mga tao.

Castor; Time na,ubos na ang oras mo Boy si Gigs na naman sa kanyang pagtatanong.

M. Boy; O.k. marami pa sana pero kinapos na tayo sa oras.

Gigs : Ang Yawa ba Mang Boy nakakilala ba ng Dios?

Mang Boy: Syempre naman.

Gigs; Sa sulat ni Santiago (Santiago 2: 19) sinabi niya na ang Yawa ay naniniwala rin sa Dios at itoy
nanginginigpa sa takot nito ( Dios ). Sang-ayon ka ba nito?

Mang Boy; Syempre naman, Patron namin iyan si Santiago.

Gigs; Kung gayon,kung totoong Dios ang Kristo, bakit hindi natatakot ang Yawa sa kanya? Bagkus kinaka-usap pa niya ito at nililinglang nasa (Mat.4;4-7 ) Ang Dios ba pweding linglangin ng Yawa?

M. Boy; Medyo tumahimik muna bago tumingin sa moderator at nagsalita,ah..Mr. moderator, pwede bang lumagpas ng kaunti sa isang minuto ang sagot ko,kasi napakarami naman ng tanong niya at mukhang di kayang sagutin ng isang minuto,una kung totoo raw bang Dios si Kristo? Tapos bakit hindi takot ang yawa
sa kanya? At kung pwede raw bang linglangin ang Dios?

Gigs; Sumingit na bago nakapag- salita si Mang Castor, Ah..O.k. lang Mang Boy basta ‘wag lang ganoon kahaba kanina.

M. Boy ; ay, salamat naman,Iyong Yawa kasi Gigs makapangyarihan rin, alam niya kung kailan siya matakot sa Dios at kailan hindi,nasa (Job 1:6-7) na si Satanas nakipag-usap sa Dios at hindi 
siya natatakot. Pero pag-sinabi na siguro ng Dios, na Satanas hanggang ngayon ka na lang tapos na ang maliligayang araw mo ah..sigurado manginginig na iyon sa takot..At nasa ( Heb. 2:9)  Ganito ang pagkakasabi “But we see Jesus, who for a while was made lower than the Angels, crowned with glory and honor because of the suffering of death,so that by the grace of God he might taste death for every one.” O ang ganda ng pagkakasabi ‘di ba?saglit, ginawa raw siyang mababa sa Anghel, saglit lang, sa INK, permanente, (laging tao ang Kristo) upang matamasa saglit rin ang kamatayan para sa sang libotan. Kaya sinamantala ni Satanas ang saglit na iyon, na tuksoin siya,  Pero kahit saglit siyang naging tao,hindi nangyayaring nawawala ang pagiging Dios niya. Kaya ng tuksoin siya sinabi niya kay Satanas na “wag mong tuksoin ang Panginoon na iyong Dios”(Mat.4;6-7) Kaya   makikita rin natin dito na hindi pumapayag ang Dios na tuksoin siya. Lumagpas ba ng isang minuto? Sabay,ngiti at  kindat sa moderator na si Mang Castor.

Mang Castor; Ngumiti rin, O.k. lang tamang-tama lang.

Mga tao; Ayos, mahirap na tanong iyon ah, si mang Boy kasi marami ng pinapasukang Iglesya pero
nanatili pa ring Katoliko. Parang pinag-aralan lang niya ang doktrina ng ibat-ibang sekta.

Castor. Siguro isa o dalawang tanong na lang Gigs depende sa tanong mo at sagot.

Gigs; tuloy sa tanong, sinabi niyo po na si Kristo ay may estadong Dios diyan sa Espiritu,ito ba ay turo
O mababasa sa biblia O guni-guni rin lang niyo? he..he..eh..Biro lang Mang Boy.

M. Boy; Iyan ang tanong at iyan ang tao, hindi iyong puro seryoso lang tayo rito at nakasimangot na ang mga pagmumukha niyo, ah natin pala. Ang sagot ko ay OO, it is biblical.

(Sanay na si mang Boy sa debate at alam niya ang mga tanong na categorical at hypothetical, sa punto
ng tanong ni Gigs,ay hindi pa muna kailangan ang paliwanag dahil,ang tanong ay kung mababasa ba,kaya
OO or hindi lang,ang pweding isagot niya.Kaya napilitan si Gigs, na mag tanong uli at dito  mauubos na ang 5 minuto para sa pagtatanong at sagot.)

Gigs ; Pwede po bang basahin niyo kung asan sa biblia?

Mang Boy; Ng hindi pa nagawa ang mundo sinabi niya (Jesus) na siya ay nariyan na kasama ng Ama (God the Father Juan 17:5) kaya nasa estadong  espiritu pa ang Kristo. Sa Isayas 9:6 si propeta Isayas na may basbas ng Espiritu Santu, nakita ang katayuan ni Kristo sa Espirituhanong estado dahil hindi pa naman siya (Jesus) tao  sa pagkakataong ito. Sinabi niya na ang iluluwal na batang lalaki  (Kristo)  ay Dios. Sa Mateo 18: 20 sinabi niya (Jesus) na kung saan ang dalawa O tatlo
na  nagkakasama sa kangyang pangalan, siya ay nasa pagjtan nito. Kaya halimbawa tayo ngayon nag-uusap tugnkol kay Kristo, tapos mayron din sa ibang lugar, tiyak nasa pagitan natin at kanila ang Panginoong Hesukristo, dahil iyon ang sabi ni Kristo, pero ngayon maituturo mo ba kung nasaan si Kristo? ‘di ba hindi ? Pero andidito siya, ang kanyang Espirito.  At iyan ay magagawa lang ng Dios at hindi ng Tao. Dahil sinabi rin niya (Kristo) na sasamahan ko kayo hanggang sa kataposan ng mundo (Mat.28:20) kaya ako naniniwala na sinasamahan niya kami ( Katoliko ) ngayon dito.

Castor; Time na, oras na naman ni Gigs para sa kanyang pamahayag.

Mga tao; Ayon naman pala.

Sundan ang karudtong…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s