Mahitungod sa mga Anghel July 22, 2012 by: Bro. Mating Eguia

Daniel 10: 21.     Nguni’t aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan: at walang sinomang tutulong sa akin laban sa mga ito, kundi si Miguel na inyong prinsipe. ( Tagalog: Ang Biblia 1905).

Daniel 9: 21.     Oo, samantalang ako’y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel, na aking nakita sa pangitain nang una, na pinalipad ng maliksi, hinipo ako sa panahon ng pagaalay sa hapon.  (Tagalog: Ang Biblia 1095).

 

Luke 1: 26.    Nang ikaanim na buwan nga’y sinugo ng Dios ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngala’y Nazaret,

 

Hebrew 2: 1       Siya’y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya’y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya’y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay:

Encode by: Nicholai Lucenos,CFD

Posted: October 17, 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s