LAST OCTOBER 21, 2018 (SUNDAY) CFD/B.A. DIOCESE OF DIPOLOG CATHOLIC APOLOGETICS RADIO PROGRAM!

LAST OCTOBER 21, 2018 (SUNDAY) CFD/B.A. DIOCESE OF DIPOLOG CATHOLIC APOLOGETICS RADIO PROGRAM OF RMN DXDR DIPOLOG 981 AM BAND NAMED “ANG LANOG SA KAMATUORAN” EVERY SUNDAY AT 8:00PM-9:00PM with BRO. NICHOLAI M. LUCEÑOS, BRO. JUNE RYAN RUEDAS, BRO. CIELBERT A. DONDOYANO, BRO. ATTY. MIGUEL L. ABAS (CFD Dipolog Adviser, Former CFD National President), BRO. RONIE CASTAÑARES (Former Pastor of Pentecostal Church).

Livestreaming Via: YOUTUBE (RMN DIPOLOG, CFD- LANOG SA KAMATUORAN), OFFICIAL FACEBOOK PAGE (DXDR-RMN DIPOLOG).

Topic: True Church founded by our Lord Jesus Christ.

The New Book of Knowledge Page 281, Volume 16.

The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which he established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now.

PRO DEO ET ECCLESIA (CFD MOTTO). with the support our parish priests in CASIGATURGOOLFIL and Our Bishop Severo C. Caermare, D.D. Diocese of Dipolog.
GOD BLESS…

 

Exodo 20: 4-5 is referring to Israelites violating idolatry By: Nicholai M. Luceños!

43207509_2157742031222193_6489502057324609536_n
Photo Credit: Facebook.com
Exodo 20: 4-5 is referring to Israelites violating idolatry. We cannot see on this verse in literal sense to the images of Saints, Blessed Virgin Mary and our Lord Jesus Christ. Then they are making allegations without an evidence and this is a lie. We need to speak what is the truth behind of the verse. In the Roman Catholic Church the purpose of making a graven images for us to be inspired by seeing them through images. Because the images will remind us there heroic virtues. You cannot see the Catechism of the Catholic Church teaches that the image of Blessed Virgin Mary and Saints to be worship as God. If you can provide that teaching, then I will come out to the Roman Catholic Church and I transfer to your denomination. The Bible is very clear that making images for us to worship being God is strictly prohibited. The Bible teaches about sacred images:
 
English: New American Standard Bible
Exodus 25 :
17. “You shall make a mercy seat of pure gold, two and a half cubits long and one and a half cubits wide.
18. “You shall make two cherubim of gold, make them of hammered work at the two ends of the mercy seat.
19. “Make one cherub at one end and one cherub at the other end; you shall make the cherubim of one piece with the mercy seat at its two ends.
20. “The cherubim shall have their wings spread upward, covering the mercy seat with their wings and facing one another; the faces of the cherubim are to be turned toward the mercy seat.
21. “You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony which I will give to you.
22. “There I will meet with you; and from above the mercy seat, from between the two cherubim which are upon the ark of the testimony, I will speak to you about all that I will give you in commandment for the sons of Israel.
 
God ordered to make a graven image.
 
The Temple of God has a lot of graven images:
 
English: New American Standard Bible
Ezekiel 41:
17. over the entrance, and to the inner house, and on the outside, and on all the wall all around inside and outside, by measurement.
18. It was carved with cherubim and palm trees; and a palm tree was between cherub and cherub, and every cherub had two faces,
19. a man’s face toward the palm tree on one side and a young lion’s face toward the palm tree on the other side; they were carved on all the house all around.
20. From the ground to above the entrance cherubim and palm trees were carved, as well as on the wall of the nave.
21. The doorposts of the nave were square; as for the front of the sanctuary, the appearance of one doorpost was like that of the other.
 
God Bless Us All….

LAST AUGUST 12, 2018 (SUNDAY) CFD/B.A. DIOCESE OF DIPOLOG CATHOLIC APOLOGETICS RADIO PROGRAM OF RMN DXDR DIPOLOG: Holy Eucharist, Sacred Images!

LAST AUGUST 12, 2018 (SUNDAY) CFD/B.A. DIOCESE OF DIPOLOG CATHOLIC APOLOGETICS RADIO PROGRAM OF RMN DXDR DIPOLOG 981 AM BAND NAMED “ANG LANOG SA KAMATUORAN”EVERY SUNDAY AT 8:00PM-9:00PM with BRO. NICHOLAI M. LUCEÑOS, BRO. JUNE RYAN RUEDAS, ATTY. MIGUEL L. ABAS (CFD National Internal Vice President), BRO. BOY GADOR.

Livestreaming Via: YOUTUBE (RMN DIPOLOG), OFFICIAL FACEBOOK PAGE (DXDR-RMN DIPOLOG).

Topic: Holy Eucharist, Sacred Images.

PRO DEO ET ECCLESIA (CFD MOTTO). with the support our parish priests in CASIGATURGOOLFIL and Our Bishop Severo C. Caermare, D.D. Diocese of Dipolog.

FOR GOD AND CHURCH (CFD MOTTO). GOD BLESS..

ANG TIBUOK NGA KAMATUORAN.BAHIN SA “666” By: Bro. Eugene Gapo, CFD, B.A.!

ANG TIBUOK NGA KAMATUORAN.BAHIN SA “666”.
TEMA:
ANG SANTO PAPA BA MAOY KATUMANAN SA GIPADAYAG 13:18 NGA NAG DALA SA NUMERO NGA “666”??
—————
Sinulat ni:
Eugene Gapo
CFD-BA (South Diocese of Dipolog)
———-
Mga igsoon! Daghan kaayong mga dili katoliko karon ang nag kahiusa ug supak sa atong SANTO PAPA sa katarungan nga mao kuno ang katumanan niaanang gisulat ni San Juan sa GIPADAYAG 13:18 nga nagdala sa numero nga “666” ang Biblia nag ingon:
GIPADAYAG 13:18 M.B.B
“Salabuton kini.Ang maalam makasabot sa kahulogan sa numero sa mananap kay ang numero simbulo man sa ngalan sa usa ka tawo.Ang numero niini 666.”
Tungod nianang sulat ni San Juan nasilag ang mga dili ingon nato sa atong mga SANTO PAPA kay mao kuno ang nagdala sa numero nga “666” ang ilang gibasihan mao ang titolo sa Santo Papa nga naa sa TIARA o KORONA sa Santo Papa nga gisulat sa pinulongan nga latin nag ingon:
“VICARIUS FILIDEI”.nga ug atong hubaron sa Binisaya nga pinulongan nagkahulogan ug:
“PULI SA ANAK SA DIOS.”
unya ila dayon kini nga sumadahon o kwentahon sa ingon niini nga paagi:
“VICARIUS”
V-5
I-1
C-100
A-0
R-0
I-1
U-5
S-0
—–
112
“FILIIDEI”
F-0
I-1
L-50
I-1
I-1
D-500
E-0
I-1
—–
554
Total
112+554=666
Busa mulotaw sa ilang sumada ug kwentada nga kining Santo Papa mao gayod ang katumanan sa giingon ni San Juan nga numero nga “666”.
Mga Igsoon!
Kining ilang isyo karon maoy atong hatagan ug dako nga pagtagad kun unsa kini ka tinuod.ang ilang pag ingon nga Santo Papa kuno ang katumanan niana.aron nga dili kita malimbungan nianang mga butbotung dagko.hehehehehe.bitaw.
Sumala sa atong gibasa sa unahan. Nianang GIPADAYAG 13:18. alang sa atong kasayoran Ang Gipasabot.ni San Juan diha nga ipasumada.mao ang ngalan sa tawo.unya kanang naa sa KORONA sa Santo Papa nga “VICARIUS FILIIDEI” klaro kaayo nga dili na ngalan ug tawo.ug maklaro na nato nga dili gayod ang Santo Papa Maoy gipasabut ni San Juan sa iyang sulat diha sa GIPADAYAG 13:18. 
Dugang pasabut.nianang GIPADAYAG 13:18 Klaro kaayo nga ang mananap nga gihisgutan ni San Juan diha mao ang persona nga nagdala sa numero nga “666”unya ang kinaiya nianang mananapa o tawhana atong mabasa sa Biblia sa mao gihapon nga sulat ni San Juan nga nag ingon:
GIPADAYAG 13:6 M.B.B.
“Gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan ug puloy-anan sa Dios lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit.”
Karon kung tinuod kining ilang pasangil nga ang Santo Papa gayod ang katumanan nianang mananap nga mapintas nga nagdala sa numero nga “666”
Ang dako nga pangutana ani mao:
KINSAY NGALAN SA SANTO PAPA NGA NAGPASIPALA SA DIOS LAKIP ANG TANANG NAGPUYO SA LANGIT? KINSAY NGALAN UNSANG TUIGA UG ASA NGA REFERINCIA NATO KANA MABASA??
Hehehehehehehe pag sure mo oi!!!!
Sa atong kasayoran kining 
“VICARIUS FILIIDEI” Dili kini maoy tinuod o official nga titulo sa atong Santo Papa.usa kini ka FORGED DONATION gikan ni EMPEROR CONSTANTINO kaniadtong tuig 321 A.D.
Ang tinuod nga titulo sa atong Santo Papa mao ang “VICARIUS CHRISTI” ug dili ang “VICARIUS FILIIDEI”
Kini atong mabasa sa kasaligan nga mga libro nga nagkanayon:
WORLD INFORMATION ALMANAC
page 522
“The Pope’s spiritual titles are: Bishop of Rome,Vicar of Jesus Christ successor of St. Peter,Prince of the apostle,supreme pontiff of the Uneversal Church,Patriach of the West.”
Unya gisundan kini sa usaka libro nga nagkanayon.
FUNDAMENTALS OF CATHOLIC DOGMA
page 279
“The invisible head of the church is the risen Christ. St. Peter represents the the position of Christ In the External Goverment of the Militan church and to this extent ” the representative of Christ on earth.”Vicarius Christi.”
Busa makita nato ang dako nga resulta nga dili diay mao kining VICARIUS FILIIDEI kon dili mao diay ang VICARIUS CHRISTI.
Unya aron makita gayod ang resulta sa kamatuoran makita nato ang sumada o pag kwenta sa mao nga pulong VICARIUS CHRISTI.
Sa ingon niini:
“VICARIUS”
V-5
I-1
C-100
A-0
R-0
I-1
U-5
S-0
——
112
“CHRISTI”
C-100
H-0
R-0
I-1
S-0
T-0
I-1
——
102
Total
112+102=214
Dinhi makita nato ang kamatuoran nga wala gayod nasibu sa numero nga “666”.
Kay dili man ang Santo Papa ang maoy katumanan niini.ang pangutana ani mao:
KINSA MAN DIAY ANG GIPASABOT NI SAN JUAN NIANA,KAY DILI MAN DIAY MAO ANG SANTO PAPA?
Mga igsoon!
Alang sa kasayoran.ang gipasabut ni San Juan diha mao si “EMPEROR NERO” dili ang Santo Papa.ug ang Libro sa usa ka PROTESTANTE maoy muhatag husay niini. Ug mao kini atong mabasa sa ilang libro nag kanayon:
NEW TESTAMENT SURVEY 
VOL.2
page 385
“Again it has been suggested that the mystic number, six hundred sixty-six Revelation 13:18 is the sum total of the numerecal values of the hebrew letters that spell Neron Kesar,and therefore the personage described in the Chapter must be Nero.”
Dihi sa maong libro sa mga Protestante nakita nato ang kamatuoran nga si NERO gayod ang gipasabut nianang nakasulat sa GIPADAYAG 13:18.kay ang iyang ngalan sa Hebrew mao gayod.unya atong timan-an nga ang mga hebrew wala silay mga VOWELS ang ilaha puro ra CONSONANT.unya ang ilang kwentada sa ilang Letra dili pariho sa Roman Numeral.aron tong hisabtan ang tanan ingon ani ang kwentada sa Hebrew:
“NERON”
N-50
R-200
W-6
N-50
——-
Total
306
“KESAR”
Q-100
S-60
R-200
——-
360
Total in all
306+360=666
Busa milotaw ang dako nga kamatuoran.

Image result for TIARA pope

TIARA OF THE POPE (Source: https://www.google.com.ph/search?q=TIARA+pope&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjohbT-0-fcAhWBa94KHeDwCdYQ_AUICigB&biw=1366&bih=695#imgrc=cQDiKeu4NCBNsM:)

LAST JULY 22, 2018 (SUNDAY) CFD/B.A. DIOCESE OF DIPOLOG CATHOLIC APOLOGETICS!

LAST JULY 22, 2018 (SUNDAY) CFD/B.A. DIOCESE OF DIPOLOG CATHOLIC APOLOGETICS RADIO PROGRAM OF RMN DXDR DIPOLOG 981 AM BAND NAMED “ANG LANOG SA KAMATUORAN”EVERY SUNDAY AT 8:00PM-9:00PM with Bro. CIELBERT A. DONDOYANO, SR., BRO. NICHOLAI M. LUCEÑOS, BRO. BOY GADOR, BRO. JUNE RYAN RUEDAS.
Livestreaming Via: YOUTUBE (RMN DIPOLOG), OFFICIAL FACEBOOK PAGE (DXDR-RMN DIPOLOG).

Topic: About Saints and others

PRO DEO ET ECCLESIA (CFD MOTTO). with the support our parish priests in CASIGATURGOOLFIL and Our Bishop Severo C. Caermare, D.D. Diocese of Dipolog.

FOR GOD AND CHURCH (CFD MOTTO). GOD BLESS..

Statement of the Office of Communications of the Archdiocese of Manila

The Office of Communications of the Archdiocese would like to clarify that Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle does not issue any statement or message stating that the Church should take leadership over the government, particularly the one that is spreading in social media the past few days. 

However, the Cardinal issued pastoral statements that encouraged the faithful to participate in activities that promote goodwill in parishes and communities. He also asked the faithful to pray for the country and for the Church.

Let us all continue to work and pray for peaceful collaboration among all Filipinos. 

Fr. Roy Bellen 
Archdiocesan Office of Communication

Source: http://rcam.org/index.php/component/k2/item/188-statement-of-the-office-of-communications-of-the-archdiocese-of-manila