MINDANAO CARDINAL TAKES SWIPE AT ‘PAGBABAGO’ CANDIDATE!

6 hours ago by splendor1618
 
 

CARDINAL ORLANDO QUEVEDO, the Archbishop of Cotabato

Archdiocese of Cotabato: Circular Letter on the 2016 Elections

BELOVED People of God in the Archdiocese of Cotabato:

Greetings of peace in the Lord!

You may have already chosen your candidates. Let me stir your conscience. As chief religious Shepherd of the Archdiocese, my duty is to help your conscience in choosing your candidates in accordance with the moral—social principles of the Church. I do so in the light of the social situation in our country and our region.

The change that we need is a radical change. I speak of a profound change in mind, behavior, and values. Sadly a candidate who promises change could have the same values and behavior that require change.
Therefore, every voter who treasures conscience as God-given has to answer the following questions:

1. Is the candidate a person of moral integrity?
Corruption is a plague in our country. Billions of pesos go into private pockets every year instead of being spent to uplift the poor. Select a candidate that is not tainted by corruption, unexplained wealth and properties, and enrichment in office.

2. Does the candidate respect and defend the right to life?
Life is most sacred, a very precious gift of God. The right to life includes the right of the unborn, of the terminally ill, of innocent people, even of suspected or convicted criminals, of the old and the dying. The immoral termination of the life of the unborn and of innocent people, the termination of life even of suspected criminals in utter disregard of due process, are very serious violations. Select a candidate who by belief and practice demonstrates support for the right to life.

3. Does the candidate demonstrate respect for and fidelity to his or her faith?
Fidelity to the teachings on one’s faith is the mark of a God-fearing person. It is illustrated by fidelity to one’s spouse as taught by our faith, respect for religious leaders, fidelity to the commandments of honoring God’s name, to the commandments against stealing and dishonesty or against sexual immorality. Select a candidate who by word and deed is faithful to the dictates of his faith.

4. Does the candidate have an option for the poor?
This is a treasured teaching of the Catholic faith. It is expressed in various ways by other religions. The great majority of our people are poor. Will the candidate help harness—as a priority—the resources of government for the integral development of the poor, the needy, and the deprived? Will the candidate give more attention to the few who have rather than to the many who have not? Select a candidate who by deed has demonstrated option for the poor.

5. In our context in Central and Southern Mindanao, will the candidate work for a just and lasting peace?
Every candidate promises to work for peace. But consider this. The phenomenal minoritization of the Bangsamoro in the past 80 years in the land where they had once exercised self-determination and sovereignty is an undisputed historical record. Has the candidate in any way expressed his biases and prejudices against the Bangsamoro so as to obstruct rather than promote peace? Will he recognize and promote Bangsamoro self-determination while preserving national sovereignty? Select a candidate who will be a just peacemaker.

6. Is the candidate competent to govern 100 million Filipinos and lead them to a better life?
Study the track record of the candidate. Are the candidate’s claims to successful governance or management proven by the record? Does the candidate grasp and appreciate the complexities of a democratic structure of government, value and protect the freedom of its citizens? Select a candidate who does not aspire to be the messiah but is humble as well as respectful of others’ freedom and competencies.

Beloved Faithful of the Archdiocese, in your political choices, apply your moral and religious values. Do not be mesmerized by surveys and claims of change by any means. Follow the road of the Christian disciple, faithful to the Lord Jesus and to the teachings of his Church. Help heal our political culture. Place your choices in the hands of Mary, Our Mother and Intercessor, our Guide on the journey to national renewal.

+ORLANDO B. QUEVEDO, O.M.I.
Archbishop of Cotabato

May 2, 2016

SOURCE: ww.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76938

VIA:  http://www.splendorofthechurch.com.ph/2016/05/05/mindanao-cardinal-takes-swipe-at-pagbabago-candidate/

Tagapagpahayag ng Katotohanan, Lingkod ng pagkakaisa By: CBCP Pres Archbishop Socrates Villegas!

Filed under: Features |

Payo at Pakiusap ng Simbahang Katoliko
na may Pagmamahal sa ating Diyos at Bayan

Mga minamahal kong kababayan,

Nais naming kayong makausap habang tayo ay papalapit sa mahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga mamamayan at mga Kristiyano.  Isang mensahe ng katotohanan ang dala namin sa inyo. Maaring ito ay makasakit subalit ito’y nakakapagpalaya.

Iniaabot namin ang aming kamay para makipagkaisa sa inyo, gayun din ang aming panalangin na paghilumin angating bansang winawasak ng pulitika.

Ito ang itinuturo ng katekismo ng Simbahang Katoliko ukol sa mga deklarasyon ng Simbahan sa mga isyung pulitikal: kabilang sa mga misyon ng Simbahan ang

“magsaad ng moral na palagay sa mga bagay na may kinalaman sa pulitika kapag ito ay mahalaga sa mga pangunahing karapatan ng tao o sa kaligtasan ngkaniyang kaluluwa. Ibig sabihin, ang tanging kasangkapan ng Simbahan ay iyong naayon sa ebanghelyo at sa ikabubuti ng lahat ng tao ayon sa kalagayan ng panahon at ng mga pangyayari.” ( CCC 2246 )

Maka-Diyos na Paraan ng Pagpili

Ang mga debateng ipinakita sa mga pambansang broadcast, pati na rin ang mga nalathalang pananalita at kilos ng ating mga kandidato, lalo na ang mga tumatakbo sa pagka Pangulo ng Pilipinas, ay nagbigay sa atin ng larawansa tunay nilang pagkatao, kung ano ang kanilang knakatawan, at kung ano ang kanilang mga paninindigan na itinataguyod o nilalabanan.

May malaking pagkakaiba ang tama at mali, at hindi ito nagbabago maging sa pulitika.

Ang mga Katolikong tapat sa paghahari ni Kristo ay hindi dapat pumili ng kandidato na may paninindigang ilalagay sa panganib ang ating bayan, at higit pa roon, ay wawasakin ang moralidad  nito.  Hindi natin maaring iproklama si Kristo bilang Hari kung kasabay nito ay tinatanggap natin ang  pamumuno ng isang tao na ang isip, pananalita at kilos ay taliwas sa pamumuno ni Hesukristo.

Nauunawaan namin ang inyong paghangad ng pagbabago.  Angating mga kababayan ay nagdurusa sa pagwawalang bahala ng mga namumuno at sa kawalan ng kakayahan sa pamamahala. Ngunit ang mga ito ay hindi dahilan para ibigay ang suporta sa kandidato na ang pananalita, kilos, plano at programa ay walang pagpapahalaga sa karapatan ng iba, at walang paggalang sa Simbahan at sa mga aral nito lalo na tungkol sa moralidad.

Ang Simbahang Katoliko ay hindi kailanman humiling sa mga kandidato na hingin ang endorso nito.  Ngunit lagi nitong pinapaalala sa mga Katolikong botante na ang pagboto ay hindi lamang obligasyon bilang mamamayan, ngunit higit pa, ito ay lantad na deklarasyon ng kanyang pag-ibig sa Diyos.  Ito ang aming apela sa inyo, mga kapatid na Katoliko, sa darating na eleksyon.

Isang Bansang Nananalangin

Pinararangalan namin ang mga laikong Katoliko at mg samahan ng kabataan sa kanilang mga gawain para tayo ay magkabuklod-buklod at manalangin para sa tamang gabay sa pagpili ng mga nararapat na pinuno.Hinihikayat namin kayo na magrosaryo araw-araw at tumanggap ng Komunyon mula ika-1 hanggang ika-9 ng Mayo.  Sa mga nobena at misang ito, hihingin natin sa Panginoon ang maka-Diyos na pamamalakad ng halalan. Sa pahintulot ng mga Obispo, ang Blessed Sacrament ay ilalabas sa publiko para hingin sa Diyos ang isang mapayapang halalan.

Sa mga mahal naming kandidato, kami ay nakikiusap.

Ilang araw na lang at pipili na ang sambayanan kung sino ang mamamahala sa kanila. Dahil ang halalan ay patunay ng ating pagiging malaya, kaming mga Obispo ay nagsusumamo na hayaan ninyong bumoto ang bawat Pilipino ayon sa kanyang konsyensya. Huwag po natin linlangin, lokohin o dayain ang bayan.

Ang panahon ng kampanyang ito ay naging puno ng alitan. Hindi lamang mga kandidato ang nag-away-away, pati na ang mga tagasuporta.  Maging mga magkakaibigan ay nagkasamaan ng loob dahil lamang sa diperensiya sa pulitika. Kaya habang kami ay nagpapayo sa mga botante, hinihiling din namin sa mga  iginagalang na kandidato: magdsal po kayo.

Magdasal po kayo hindi lamang para manalo, kundi para iparamdam ng Panginoon sa ating lahat kung sino ang kanyang pinipiling lider para sa kritikal na yugtong ito ng kasaysayan ng ating bayan.

Para Magkaisa

Pagkatapos ng eleksyon, kapag kayong mga nagwagi ay naproklama na alinsunod sa batas, hinihingi namin sa inyo, sa ngalan ni Hesukristo, na maging instrumento kayo ng  kapayapaan, paghihilom at pagkakabati.

Sana ang mga mananalo ay magpakumbaba at kalimutan na ang mga masasakit na pananalita ng mga naging katunggali, at sa halip ay akitin sila tungo sa pamahalaang nagkakaisa, batay sa katotohanan at katarungan, at hindi sa sariling interes at pamumulitika lamang.

Pinapaalalahanan namin ang lahat ng magwawagi sa eleksiyon na sa kanilang panunumpa, sang-ayon sa batas, sila ay tatawag sa Panginoon bilang kanilang saksi, at kahit hindi nila sabihin, sila ay manunumpa sa harap ng mga taong anak ng Diyos.  Lahat ng opisyal pampubliko ay manunumpa na ipagtatanggol ang ating Saligang Batas at mabibigyan ng katarungan ang bawat mamamayan.

Sagayon, ang mga karapatan ng mga anak ng Diyos na nakasulat sa Saligang Batas, at ang pangangailangan ng katarungan, pagkakaisa, kaunlaran, at kapayapaan ang magiging sandigan ng mga batas na ipagtitibay, hindi ano pa mang pansariling katwiran, sumpong o paghihiganti.

Kung sino man ang magwawagi sa malinis na paraan, kung sino man ang siryosong manunumpa sa kanyang katungkulan, kung sino man ang magbubuklod-buklod ng bayan mula sa pagkakahiwalay sanhi ng pulitika, kung sino man ang rerespeto sa karapatan ng lahat, na tunay na may takot sa Diyos at masigasig na susunod sa kanyang mga aral, ay makakatanggap ng suporta at tulong mula sa Catholic BishopsConference of the Philippines. Gagawin namin ang lahat, kasama ang mga kaparian hanggang sa mga pinakamalayong barangay na aming pinaglilingkuran, para sa isang gobyernong may takot sa Diyos, hindi nag-iisip ng paghihiganti, bagkus ay pinaghaharian ng pagpapatawad at malasakit sa lahat.

Panalangin

Tumatawag ako sa Mahal na Ina na ilukob ang ating bansa sa ilalim ng kaniyang pagmamahal, at hilingin sa kaniyang Anak na bigyan tayo ng isang makahulugan at mapayapang halalan, at isang pamahalaan na magbibigkis sa mamamayan sa harap ng Panginoon at sang-ayon sa Kanyang kalooban.

Panginoon, paghilumin mo ang aming bayan. Panginoon, paghilumin mo ang aming bayan.

Mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, May 1, 2016

+Socrates B. Villegas
Archbishop of Lingayen, Dagupan
President, Catholic Bishops’ Conference of the Phils.

Source: http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=76819

Congratulations Rev. Fr. Ruin Roy C. Salvo !

We congratulate Rev. Fr. Ruin Roy C. Salvo on his ordination at Our Lady of Perpetual Help Parish Manukan, Diocese of Dipolog Zamboanga del Norte yesterday April 20, 2016. I attended in behalf of CFD Dipolog together with our brothers Bro. June Ryan Ruedas, Bro. Angel Nano. Let us pray to him in service of priesthood for Christ and to Christ always. I also know from someone that Fr. Ruin Roy Salvo study catholic apologetics of CFD Dipolog. He also give an homily in apologetics approach. PRO DEO ET ECCLESIA. Parish priest of Our Lady of Perpetual Help Parish Manukan is Rev. Fr. Joel Agad. Fr. Ruin Roy C. Salvo is a canon lawyer also.

 
Al Gie's photo.
Photo Credit:Al Gie from Facebook Timeline

8 hrs ·

You ddn’t choose Him
But He chose you αnd
Appointed you。

With prayers & best wishes as you are
consecrated to a life of service to
the people of God。
‪#‎Congratulations‬

This is the day the Lord has made,
Let us rejoice & be glad in it (Psalm 118:24)

ROSARY CAMPAIGN FOR MAY 9

 

Onward Christian soldiers marching as to war,
With the Cross of Jesus going on before….
With these words, I plead with you to join the Catholic faithful in Lingayen Dagupan and
throughout the nation in a rosary prayer campaign from today until our national elections on May 9.

Blessed Pius IX said “If I had an army to pray the rosary, I could conquer the world.”

“It was not courage, not arms, not leaders but Mary of the Rosary that made us
victorious”, said the Venetian senators after the Battle of Lepanto.

The rosary is the weapon of our times according to San Padre Pio. And centuries ago,
Pope Adrian VI said the rosary is the scourge of the devil.

In my pastoral guidelines for the 2013 elections, I reminded you of the unique importance of prayer for national change. Our best contribution is to pray that the Lord of history guide every voter and guide every candidate. It is God who can enlighten our decisions. It is God who can thwart the plans of evil men and women to destroy social order. It is God who can give us the best leaders for the good of everyone.

Pray ALL the mysteries of joy, light, sorrow and glory EVERYDAY until May 9. Pray as a family. Pray while travelling. Pray in the offices or factories. Pray everywhere for our national elections.

By the power of the rosary, we can stop the evil of election violence and cheating.

By the power of the rosary, we can win the battle for peaceful and credible elections.

By the power of the rosary, we can fight stubbornness, cynicism and stupidity in making our choices. Let the rosary melt our hardened hearts and arrogant lips.

By the power of the rosary, we can crush the devil’s head and let the Lord of History reign in our beautiful land.

Pray the rosary for our national elections.

Pass on this invitation and let us fill the Philippines with the light and power of the HOLY ROSARY!

 

12998668_469636486576123_1880541217822588982_n

Source:

https://www.facebook.com/frsocratesvillegas