10-18-2014 Dialogue sa Pagtuo sa Dipolog Plaza with veritas899 – 666 og Sabbath (clip)

Moderator : Bro. Nicholai M. Luceños
Catholic Faith Defenders, Inc Dipolog City Chapter  Secretary

My Sincere Appreciation on For Youth Information Program(FYI) of DYWC Dumaguete!!!

1

Image source: Sister Niña Guzarem CFD Youth in Diocese of Dumaguete through his facebook

FYI (For Youth Information) – Hosted by Young CFD Saturday @ 7:00 – 8:00 PM (Link:dywc801am.com) together with Sister Niña Guzarem.

 

 

This program gives me a lot of information and inspires me, I am very grateful and appreciate you defenders of faith and its management DYWC Dumaguete. It is not my intention to please someone but it is my honest appreciation. I salute and very proud of being one as a listener. GOD BLESS US ALL!!!,

Note:

This is not a endorsement but only a appreciation,

 

 

 

Continue reading

INQUISITION, ANO BA YON?

Source: http://www.splendorofthechurch.com.ph/2014/05/03/inquisition-ano-ba-yon-by-bro-dom/

A Dominican Friar preaching against the Catharist heretics and their heresies

Madalas ko po na madinig lalo na sa INC at iba pang pananampalataya na ang Katoliko daw ay MAMAMATAY TAO at ito daw po ay yung tinatawag na Inquisition

 

Ano ba ito??? Simulan po nating saliksikin kung ANO BA TALAGA ang katotohanan ukolsa INQUISITION.

 

Ang salitang INQUISITION po ay galing sa LATIN na INQUISITIO na ang kahulugan ay PAGTATANONG.

 

Bakit po MAGTATANONG?  Para po MALAMAN ang KATOTOHANAN.

 

Sa madaling salita po, batay sa mismong SALITA, ang INQUISITION ay isangPAGTATANONG PARA MALAMAN ang KATOTOHANAN.

 

Ngayon, ano po ba ang tinatawag na INQUISITION?

 

Ang INQUISITION ay ang PAGTATANONG na inilunsad ng mga PAPA sa pagitan ng 1100s at 1500s.

 

BAKIT NAGKAROON NG INQUISITION?

 

Inilunsad po ang mga INQUISITION sa pagitan ng mga taon na iyan para MALAMAN ang KATOTOHANAN kung sino ang TUNAY na DAPAT MAPARUSAHAN at kung sino ang HINDI DAPAT PARUSAHAN.

 

Noon po kasing mga panahon na iyon ay may mga INUUSIG at PINARURUSAHAN na mga umano ay HERETIKO. WALANG TANONG-TANONG. WALANG IMBESITGASYON.

 

Lahat ng MAPAGDUDAHAN ay HINUHULI at PINARURUSAHAN at may PINAPATAY.

 

At diyan na pumasok ang INQUISITION.

 

MILYON BA ANG NAMATAY?

 

Ayon nga po sa PAG-AARAL na ginawa ng BRITISH BROADCASTING CORPORATION o BBC, isang RESPETADONG media company sa BRITAIN, may 5,000 lang ang NAMATAY sa SPANISH INQUISITION na sinasabing pinakamalala sa inquisition.

 

HINDI po natin MINAMALIIT ang 5,000 buhay pero KLARO po na MALI at PAGBALUKTOT sa KATOTOHANAN ang sinasabi na “MILYON” ang namatay diyan.

 

Sa kabuohan na tumagal ang Inquisition mula 1184 hanggang 1500s o sa loob ng may 400 taon ay tinataya na may 6,000 lang at HINDI MILYON ang namatay sa panahon na may Inquisition.

 

Kung kukuwentahin po natin, may 15 TAO LANG ang NAMATAY sa BAWAT TAON na nagkaroon ng Inquisition.

 

PAPA o IGLESIA KATOLIKA BA ANG NAGPAPATAY?

 

Ngayon, heto po ang maganda riyan. HINDI PO ang IGLESIA KATOLIKA at HINDI ang PAPA ang NAGPAPATAY sa mga iyan.

 

Ang NAGPAPATAY at BUMITAY sa kanila ay ang mga LOKAL NA PAMAHALAAN.

 

Bakit po sila BINITAY?

 

BINITAY sila dahil LUMABAG SILA sa mga BATAS ng UMIIRAL noon sa kanilang mga bansa.

 

Isa pong dapat nating maunawaan ay BAHAGI ng mga BATAS ng mga BANSA NOON ang mga BATAS kaugnay sa RELIHIYON.

 

Ang KRISTIYANISMO po ang OPISYAL na RELIHIYON noon, at ang mga LUMIHIS sa mga ARAL KRISTIYANO ay itinuring na mga REBELDE LABAN sa ESTADO.

 

CATHARIST NA HERETIKO

 

Noong 1100s ay lumitaw ang mga CATHARIST na isang SEKTA na TUMULIGSA at SUMALUNGAT sa mga ARAL KRISTIYANO.

 

Ang mga CATHARIST po ay LUMABAN sa mga ARAL ni KRISTO.

 

Ang nakakatawa po ay ITINUTURO ni ELI SORIANO, ang nagtatag at puno ng CHURCH OF GOD INTERNATIONAL, ang mga HERETIKO raw po na iyan ay mga “banal.”

 

Anyway, dahil NILABAG ng mga CATHAR ang BATAS ng noon, sila ay INUSIG ng LOKAL na PAMAHALAAN.

 

Marami sa mga ito ang ikinulong at ang iba pa ay pinatay.

 

Hindi nagtagal ay nagkaroon ng mga PAG-ABUSO. Pati ang mga WALANG KASALANAN ay NADADAMAY.

 

PAPA NAKIALAM NA

 

Nakarating kay POPE INNOCENT III ang balita na may mga PAG-ABUSO na kaya siya ay NAGPA-IMBESTIGA. At diyan na nga po nag-ugat ang INQUISITION o PAGTATANONG.

 

Ang LAYUNIN ni Pope Innocent III ay MAIMBESTIGAHAN nang husto ang mga BINTANG laban sa mga tao upang ang WALANG KASALANAN ay HINDI MADAMAY at MAILIGTAS sa PAG-UUSIG.

 

Dahil sa kahalagahan na MALAMAN ang KATOTOHANAN at MAILIGTAS ang mga INOSENTE ay ginawang PORMAL ni POPE GREGORY IX ang INQUISITION.

 

Nagtalaga siya ng mga PARI at mga ABOGADO na mag-IIMBESTIGA sa mga BINTANG na inihaharap laban sa mga tao.

 

At dahil nga sa pag-i-IMBESTIGA o INQUISITION na iyan ay LIBU-LIBO ang NALIGTAS sa MALING PAG-UUSIG at sa KAMATAYAN.

 

Ang mga napatunayang nagkasala ay sila lang ang hinahayaang parusahan ng mga LOKAL na OPISYAL.

 

HINDI ang IGLESIA KATOLIKA ang NAGPARUSA.

 

Kaya pumasok ang IGLESIA at nag-IMBESTIGA ay para MAPIGILAN ang INHUSTISYA at MALING PAGPAPARUSA sa mga INOSENTE.

 

Iyan ang HOLY INQUISITION.

 

Ang INQUISITION ay NAGLIGTAS at HINDI NAGPAHAMAK.

 

Pero BINALUKTOT po ang KATOTOHANAN para SIRAAN ang KATOLIKO.

 

Eto po ang kanilang basehan sa pag baluktot sa katotohanan: , “Foreign Post, March 15, 2000, Vol. 8 p373. Humingi ng tawad ang papa n’yo sa mga pinatay ng Katoliko.”

 

Iyan daw po ang “patunay” na “NAGPAPATAY” ang PAPA.

 

Totoo po ba iyan? Noon po bang HUMINGI ng APOLOGY o NAG-SORRY si POPE JOHN PAUL II ay “INAMIN NIYA” na “NAGPAPATAY ang mga PAPA ng MILYONG TAO?”

 

HINDI po.

 

MALI ANG UNAWA SA APOLOGY

 

Sa itaas ay nakita na po ninyo kung SINO ang NAGPAPATAY sa mga namatay noong panahon ng Inquisition.

 

At doon ay nakita ninyo na mga LOKAL na PAMAHALAAN o LOKAL na OPISYAL ng mga BANSA ang NAGPARUSA at NAGPAPATAY.

 

Kaya nila PINATAY o BINITAY ang mga iyon ay dahil LUMABAG ang mga NABITAY sa BATAS ng mga BANSA noon.

 

Ngayon, kaya pumasok ang mga PAPA at ang IGLESIA KATOLIKA ay noong magkaroon na ng mga PAG-ABUSO sa ginagawa ng mga LOKAL na mga OPISYAL.

 

Pati mga INOSENTE ay NADADAMAY.

 

At doon sinimulan ng SANTO PAPA ang INQUISITION na ang layunin ay ALAMIN kung SINO ang mga TUNAY na NAGKASALA ay SILA LANG ang MAPARUSAHAN.

 

Sa madaling salita po, ang ginawa ng PAPA ay SINIKAP NIYA na MAILIGTAS ang mga PUWEDE pang ILIGTAS.

 

Kaya nga po MALI na sabihin na ang HOLY INQUISITION ay ginawa para pumatay. BALUKTOT pong PANANAW iyan na IKINAKALAT ng mga SINUNGALING na UMAATAKE sa IGLESIA KATOLIKA.

 

Ang KATOTOHANAN po ay INSTRUMENTO ng PAGLILIGTAS ang INQUISITION.

 

BAKIT NAG-APOLOGICE SI POPE JOHN PAUL II?

 

Ngayon, ano nga itong sinasabing “APOLOGY” o PAGHINGI ng SORRY ni JOHN PAUL II?

 

Kung babasahin natin ang “apology” o paghingi niya ng paumanhin ay ganito ang kanyang sinabi, “Humihingi kami ng tawad sa pagkakahati-hati ng mga Kristiyano, SA PAGGAMIT NG ILAN SA KARAHASAN PARA MAGLINGKOD SA KATOTOHANAN, at para sa pag-uugali na kawalan ng tiwala at galit sa mga kasapi ng ibang relihiyon.”

 

May nabasa po ba kayong sinabi ng PAPA na “INAAMIN NAMIN NA PUMATAY KAMI NG MILYON?”

 

WALA po niyan. DAGDAG na lang iyan ng mga NANINIRA sa KATOLIKO.

 

Ang nangyari noong Inquisition ay puwedeng pumasok sa sinabi ni John Paul na “paggamit ng ILAN sa karahasan para maglingkod sa katotohanan…”

 

Bilang pinuno ng lahat ng Katoliko ay nagpakumbaba ang Santo Papa at humingi ng patawad para sa kasalanan ng “ILAN” sa mga Katoliko.

 

Ngayon, ang kasalanan ng “ilang” Katoliko ay HINDI KASALANAN ng LAHAT ng KATOLIKO at lalong HINDI KASALANAN ng BUONG IGLESIA KATOLIKA.

 

Ang gusto kasi ng ilang tao ay IBINTANG sa BUONG IGLESIA ang kasalanan ng “ilan” nitong miyembro.

 

Dahil diyan ay SADYA nilang BINABALUKTOT ang APOLOGY ng PAPA at ginagamit nila para MALINLANG ang mga HINDI NAKAKAALAM ng KATOTOHANAN.

 

KATOTOHANAN BINALUKTOT

 

GUMAGAMIT sila ng KASINUNGALINGAN para lang ATAKIHIN ang TUNAY na IGLESIA.

 

KATUPARAN po iyan ng sinabi ni Pablo sa Acts 20:29-30.

 

Sabi riyan, “Alam ko na matapos kong umalis ay darating ang mga MABABANGIS na ASO at hindi paliligtasin ang kawan.”

 

“Kahit mula sa inyong bilang ay tatayo ang ilan at BABALUKTUTIN ang KATOTOHANAN para ILAYO ang mga tagasunod at mapasunod sa kanila.”

 

HINDI po ba INAATAKE ang KATOLIKO gamit ang BINALUKTOT na KATOTOHANAN kaugnay sa INQUISITION?

 

HINDI po ba MARAMI na ang NAAKAY PALAYO dahil sa mga BINALUKTOT na KATOTOHANAN na iyan?

 

NATUTUPAD lang po ang BABALA ni PABLO sa mga UMAATAKE sa IGLESIA KATOLIKA.

 

SINO ANG NAGSABI NA MABUTI ANG INQUISITION

 

MARAMING SOURCE tungkol sa HOLY INQUISITION. LAHAT ng mga SOURCE NATIN ay nagbatay sa mga DOKUMENTO. Hindi tulad ng mga SOURCE ng mga UMAATAKE sa KATOLIKO na ang batayan ay TSISMIS.

 

Dahil po TUNGKULIN ng BAWAT KRISTIYANO na HUMAWAK sa KATOTOHANAN ay IBIBIGAY ko po sa inyo ang ILAN pa lang sa mga SOURCE natin sa PAGSIRA natin sa mga KASINUNGALINGAN na ikinakalat laban sa INQUISITION.

 

Sabi po sa atin ng ating PANGINOONG HESUS sa John 8:32,

“At MALALAMAN NINYO ang KATOTOHANAN, at PALALAYAIN KAYO ng KATOTOHANAN.”

 

Heto po ang ilan sa mga SOURCE natin na nagpapakita na HINDI TOTOO ang sinasabi na “BRUTAL” at “MILYON ang PINATAY” ng Inquisition.

 

Unahin po natin ang sinulat ni DR. MARIAN HORVAT na may pamagat na INQUISITION: MYTH or REALITY.

 

Lumabas po ito sa March 1998 issue ng Catholic Family News pero puwede rin ninyong mabasa sa website na:

 

http://www.geocities.com/militantis/inquisition2.html

 

Si Dr. HORVAT ay may degree sa JOURNALISM at MASTERS at DOCTORATE sa MEDIEVAL HISTORY mula sa UNIVERSITY of KANSAS.

 

Isa pa pong SOURCE natin ay ang mga sinulat ng mga HISTORIAN na sina EDWARD PETERS at HENRY KAMEN.

 

Si PETERS ay PROFESSOR of HISTORY sa UNIVESITY OF PENNSYLVANIA. Sinulat niya ang librong “INQUISITION,” New York: The Free Press, 1988.

 

Ayon sa website ng UNIVERSITY of PENNSYLVANIA, PETERS “specializes in the early history of Europe, from the second to the seventeenth centuries. His chief interests are political and constitutional history, including church history, intellectual and legal history, and historiography.”

 

Si KAMEN naman po ang nagsulat ng librong “The Spanish Inquisition: A Historical Revision,” na lumabas noong 1998.

 

Ayon sa kanyang profile sa www.harpercollins.com, si KAMEN ay “educated at Oxford, has been professor at universities throughout the UK, USA and Spain and was until recently professor of the Higher Council for Scientific Research, Barcelona. His books include Philip of Spain (1997), The Spanish Inquisition (1998), and Empire: How Spain became a World Power (HarperCollins, 2003).”

 

Si KAMEN po ay HINDI KATOLIKO.

 

Kung gusto po ninyong mabasa ang mga sinasabi nina KAMEN at PETERS kaugnay sa INQUISITION ay puwede ninyong puntahan ang website na:

 

http://en.wikipedia. org/wiki/Historical_revision_of_the_Inquisition

 

Batayan din po natin ang sinabi ng BRITISH BROADCASTING CORPORATION o BBC sa DOCUMENTARY nitong may pamagat na “THE MYTH OF THE SPANISH INQUISITION.”

 

Diyan po ay PINASINUNGALINGAN ng HISTORIANS ang ALAMAT na naging “MALUPIT” ang INQUISITION sa ESPANYA.

 

Ipinalabas po iyan noong JUNE 9, 1995.

 

Para po sa SUMMARY ng mga SINULAT ng mga CREDIBLE at LEHITIMO na mga HISTORIAN ay puwede po ninyong puntahan ang website na:

 

http://www.bede.org.uk/inquisition.htm

 

Mayroon din pong magandang artikulo si THOMAS F. MADDEN, propesor at pinuno ng HISTORY DEPARTMENT sa Saint Louis University sa St. Louis, Missouri.

 

Ang pamagat po ng artikulo ni Madden na lumabas sa NATIONAL REVIEW ONLINE ay “The Real Inquisition” na mababasa ninyo sa:

 

http://www.nationalreview.com/comment/ madden200406181026. asp

 

Tinalakay ni Madden ang NATUKLASAN ng 30 SCHOLAR na pinayagan ng VATICAN na BASAHIN at PAG-ARALAN ang dati ay “SECRET ARCHIVES” ng Iglesia Katolika kaugnay sa INQUISITION.

 

Ang ARCHIVES ay mga RECORD ng mga PAGLILITIS na ginawa noong panahon ng INQUISITION.

 

At ayon sa 800-pahina na report ng mga SCHOLAR ay “HINDI MASAMA ang INQUISITION.”

 

Ang KATOTOHANAN po ay NAGPAPALAYA.

 

PURIHIN ANG DIYOS !!!!!

 

HOLY MASS AND RITE OF CANONIZATION OF BLESSEDS JOHN XXIII AND JOHN PAUL II

HOMILY OF POPE FRANCIS

St. Peter’s Square
Second Sunday of Easter (Divine Mercy Sunday), 27 April 2014

 At the heart of this Sunday, which concludes the Octave of Easter and which Saint John Paul II wished to dedicate to Divine Mercy, are the glorious wounds of the risen Jesus.

He had already shown those wounds when he first appeared to the Apostles on the very evening of that day following the Sabbath, the day of the resurrection. But, as we have heard, Thomas was not there that evening, and when the others told him that they had seen the Lord, he replied that unless he himself saw and touched those wounds, he would not believe. A week later, Jesus appeared once more to the disciples gathered in the Upper Room. Thomas was also present; Jesus turned to him and told him to touch his wounds. Whereupon that man, so straightforward and accustomed to testing everything personally, knelt before Jesus with the words: “My Lord and my God!” (Jn 20:28).

The wounds of Jesus are a scandal, a stumbling block for faith, yet they are also the test of faith. That is why on the body of the risen Christ the wounds never pass away: they remain, for those wounds are the enduring sign of God’s love for us. They are essential for believing in God. Not for believing that God exists, but for believing that God is love, mercy and faithfulness. Saint Peter, quoting Isaiah, writes to Christians: “by his wounds you have been healed” (1 Pet 2:24, cf. Is 53:5).

Saint John XXIII and Saint John Paul II were not afraid to look upon the wounds of Jesus, to touch his torn hands and his pierced side. They were not ashamed of the flesh of Christ, they were not scandalized by him, by his cross; they did not despise the flesh of their brother (cf. Is 58:7), because they saw Jesus in every person who suffers and struggles. These were two men of courage, filled with the parrhesia of the Holy Spirit, and they bore witness before the Church and the world to God’s goodness and mercy.

They were priests, and bishops and popes of the twentieth century. They lived through the tragic events of that century, but they were not overwhelmed by them. For them, God was more powerful; faith was more powerful – faith in Jesus Christ the Redeemer of man and the Lord of history; the mercy of God, shown by those five wounds, was more powerful; and more powerful too was the closeness of Mary our Mother.

In these two men, who looked upon the wounds of Christ and bore witness to his mercy, there dwelt a living hope and an indescribable and glorious joy (1 Pet 1:3,8). The hope and the joy which the risen Christ bestows on his disciples, the hope and the joy which nothing and no one can take from them. The hope and joy of Easter, forged in the crucible of self-denial, self-emptying, utter identification with sinners, even to the point of disgust at the bitterness of that chalice. Such were the hope and the joy which these two holy popes had received as a gift from the risen Lord and which they in turn bestowed in abundance upon the People of God, meriting our eternal gratitude.

This hope and this joy were palpable in the earliest community of believers, in Jerusalem, as we have heard in the Acts of the Apostles (cf. 2:42-47). It was a community which lived the heart of the Gospel, love and mercy, in simplicity and fraternity.

This is also the image of the Church which the Second Vatican Council set before us. John XXIII and John Paul II cooperated with the Holy Spirit in renewing and updating the Church in keeping with her pristine features, those features which the saints have given her throughout the centuries. Let us not forget that it is the saints who give direction and growth to the Church. In convening the Council, Saint John XXIII showed an exquisite openness to the Holy Spirit. He let himself be led and he was for the Church a pastor, a servant-leader, guided by the Holy Spirit. This was his great service to the Church; for this reason I like to think of him as the the pope of openness to the Holy Spirit.

In his own service to the People of God, Saint John Paul II was the pope of the family. He himself once said that he wanted to be remembered as the pope of the family. I am particularly happy to point this out as we are in the process of journeying with families towards the Synod on the family. It is surely a journey which, from his place in heaven, he guides and sustains.

May these two new saints and shepherds of God’s people intercede for the Church, so that during this two-year journey toward the Synod she may be open to the Holy Spirit in pastoral service to the family. May both of them teach us not to be scandalized by the wounds of Christ and to enter ever more deeply into the mystery of divine mercy, which always hopes and always forgives, because it always loves.

Source:http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html

‘God’s mercy saves us’ – Tagle

QUEZON City, May 1, 2014—Manila Archbishop Luís Antonio G. Cardinal Tagle delivered a touching sermon Sunday in which he reminded the faithful of God’s mercy and how—thanks to it—lives are transformed and souls saved.

“We see how we are saved by the extravagant, the lavish love of God without that all of us deserve only punishment and death…Thanks to God’s mercy,” Tagle said, noting that it was “Divine Mercy Sunday”, the first Sunday after Easter.

God always wins

The resurrection of Jesus on Easter, he explained, is the triumph of God’s compassion over the sin of the world and the “victory of mercy.”

“We are saved. We are restored to sanctity even when we are sinful and broken—thanks to the mercy of God… The resurrection of Jesus is the victory of God’s love over the atrocities of the world,” Tagle added.

Tagle made this statement at the Big Dome during a mass he celebrated there for newly-declared saints Popes John XXIII and John Paul II whose canonization thousands Filipinos witnessed via live streaming.

But the significance of the two pontiffs’ day of “raising to the honor of the altar” taking place on Divine Mercy Sunday was not lost on the cardinal.

According to Tagle, the lives of both of the new saints show the faithful the “extravagant” mercy of God.

From sinner to saint

“Divine mercy works wonders. It can transform weak human beings, sinful human beings into disciples, friends, and saints of Jesus Christ,” he observed.

Expounding on the Gospel story of the Risen Lord offering peace to his disciples even after they had abandoned Him, Tagle showed that God’s love is the kind that “you do not deserve”.

“The Risen Lord took the initiative of going to the disciples. Mind you. Jesus was the one offended. He was the one abandoned. But as soon as He rose from the dead, He took it upon Himself to approach the disciples… And what did He say to them? Peace be with you,” he said.

The cardinal pointed out, “The mercy of Jesus saved a Peter. It saved the disciples. The mercy of Jesus saved all of us. He offers peace, holiness. We can start again.”

The power to change

He dared those present, “You have sinned, but I hope in you. I know there is some good in you… You can change… And with that mercy of God, sinners like Peter became proclaimers of the Good News!”

Tagle invited the assembled faithful to look into their lives and see “how weak, sinful, and broken they are”, but in spite of which “each day spawns a miracle of new life and becomes an opportunity for doing something good”.

“God’s mercy gives us hope and the opportunity to live again,” he said. (Raymond A. Sebastián)

Source: http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=35019

‘Know why you serve’ – bishop to lay ministers

NAGA CITY, May 1, 2014 – A bishop challenges lay ministers, church volunteers who play a crucial role in the sacramental life of parishes, to know their motivation for serving because it should always lead them back to Jesus.

In his message to more than 4,000 church workers at the Jesse M. Robredo Coliseum, Caceres Archbishop Rolando Tria Tirona asked them to answer the question “What motivates me to serve?”

‘Principled service’

He said the reason for serving should be fuelled by the acronym “FIRE”, meaning ‘full of faith’; intimacy with Jesus, renewal and engagement.

According to Tria Tirona, those who serve the Church should pray for the same qualities of Jesus. He added that ‘principled service’ will always call for obedience, humility, commitment, and a relationship with the Holy Spirit.

The annual archdiocesan renewal formation themed “Layko Ako: Inapod magin Santo asin Saksi ni Kristo sa Banwaan” held Saturday, April 26, also featured Dr. Josefina Manabat, San Beda College Dean of Graduate School of Liturgy, who encouraged the attendees to strive to actively participate in the holy mass.

According to Manabat, who was the keynote speaker for the event, being truly present at the holy mass will allow the “graces of the liturgy” to be received.

She said since the liturgy is a “communal act”, everyone, especially lay church workers should be” instruments for others, to guide them and allow them to fully participate in the mass.”

Active participation in the mass

In a follow-up session, Julma Narvadez, a facilitator for the Caceres Congress of the Laity, revealed that active participation during the liturgy is “one of the challenges faced by the lay faithful in Caceres.”

Her findings are based on results from focus group discussions held prior to the Congress.

In the afternoon, Sam Flores presented the new database and system for the Extraordinary Ministers of Holy Communion; while Archdiocesan Liturgical Commission Director Fr. Glenn Ruiz launched the Liturgia, Ihiras Ta, a project of the Commission. Liturgia, Ihiras Ta aims to “give 10,000 copies of the Order of the Mass” to first communicants in the Archdiocese.

Though a separate formation program was held for altar servers and parish choirs, everyone gathered for the concluding concelebrated mass at 3 p.m., which was presided over by Archbishop Tria Tirona.

The event was held at the Jesse M. Robredo Coliseum and was attended by lectors, Extraordinary Ministers of Holy Communion, collectors, ushers, members of the Parish Worship Committee, Mother Butlers Guild, and Mother Butlers Mission Guild. (Natalie Hazel Quimlat)

Source: http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=35023

CONGRATULATIONS ATTY. JAN LOUENN LUMANTA,CFD !!!

2

Earliest picture of Bro. Jan Louenn Lumanta, CFD, Economics Teacher and Law Student(right), Most Reverend Jose Ricare Manguiran, D.D. (left, Bishop of Diocese of Dipolog) talking about Reproductive Health Bill in Plaza Magsaysay Dipolog City together with the Catholic Faithful who are the audience with the said event.

 

 

Bro. Jan Louenn Lumanta,CFD together with the members in Knights of the Altar Cathedral Chapter (Diocese of Dipolog)

1

 

CONGRATULATION ATTY. JAN LOUENN L. LUMANTA, CFD

-Active Church Believer in a lot of organization, Student Leader, Class Valedictorian in Bachelor of Law in  Andres Bonifacio College Dipolog City, Former Chairman in Knights of the Altar Cathedral Chapter in Diocese of Dipolog, Catholic Faith Defender, Anti RH Speaker, Degree in Bachelor of Science in Economics Graduate  (UP Los Baños)…

Sir, in behalf of the Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter Youth congratulate your success in passing the Bar Exam in Bachelor of Law. May you continue inspire us and lead us to the right path. I salute you Sir. Jan!!!! GOD BLESS US ALL!!!!